Publieke financiering onderzocht: nut en noodzaak van instrumentarium

Met kapitaal, transparantie en readiness als rode draad

KPLUSV onderzoekt

02/02/2017

Subsidies, (revolverende) fondsen, innovatiekredieten. Het zijn bekende voorbeelden van instrumenten waarmee provincies, gemeenten en semipublieke organisaties innovatieve ondernemers kunnen ondersteunen en zo hun economie kunnen versterken. Omdat het hier draait om publieke financiering, is het belangrijk om twee vragen te beantwoorden. Is de inzet van instrumentarium wel nodig? En wat zijn de juiste instrumenten? Adviseurs Laura Berger en Edwin Netjes doen er onderzoek naar.

Of het nu gaat over de evaluatie van een fonds, kapitaalmarktonderzoek of een quickscan naar de financieringsbehoeften van ondernemers, door elk onderzoek loopt eenzelfde rode draad. Edwin vat het in drie woorden samen: kapitaal, transparantie en readiness. “Als je publieke financiering goed wilt afstemmen op de vraag in de markt, is het essentieel om deze punten onder de loep te nemen. Het geeft je inzicht en munitie voor je besluitvorming.”

Match op kapitaalmarkt
Kijken we naar ‘kapitaal’, dan is de hamvraag: wat is er nodig aan financiering én wat is er beschikbaar? Volgens Laura geven enquêtes of interviews onder ondernemers antwoord op het eerste deel en gesprekken met financiële organisaties op het tweede. “Zodra we scherp hebben hoe vraag en aanbod eruitzien op de kapitaalmarkt, kunnen we berekenen of deze op elkaar aansluiten. Is er een mismatch? Dan kun je als provincie, gemeente of semipublieke organisatie een nieuw instrument overwegen.”

Vind- en verkrijgbaar geld
Edwin vervolgt: “Die ondersteuning aan ondernemers gaat wel verder dan alleen het beschikbaar maken van financiering. De ondernemer moet het geld tenslotte ook weten te vinden én bemachtigen. Dat brengt me meteen bij ‘transparantie’. Want is de kapitaalmarkt transparant genoeg? Als de bank bijvoorbeeld niet wil financieren, waar halen ondernemers dan de middelen voor werkkapitaal, innovatieontwikkeling of export vandaan? Kennen zij hun mogelijkheden en de manier waarop ze die kunnen verzilveren? En zijn ze op de hoogte van de criteria en procedures van de financieringsinstrumenten? Het vraagt om continue communicatie en voorlichting. Helemaal nu alternatieve financiers in opkomst zijn.”

Op zoek naar kwaliteit
Onlosmakelijk hiermee verbonden is ‘readiness’. Dat ondernemers weten wat hun opties zijn, is één. Maar dat betekent niet automatisch dat zij ook de juiste capaciteit en kwaliteit hebben. Oftewel: ‘investment ready’ zijn. Vanuit meerdere onderzoeken ziet Laura dat sommige financieringsaanvragen te wensen overlaten. “Aan de ene kant kun je hiermee het kaf van het koren scheiden. Aan de andere kant lopen zo ook mooie ideeën die niet goed zijn uitgewerkt, financiële ondersteuning mis. Het is handig om te weten of en waarom dit opgaat voor een bepaalde regionale of provinciale kapitaalmarkt, of voor een specifiek publiek financieringsinstrument. Zodat je hierop kunt acteren.”

Meer weten of lezen?
Overweeg je als (semi)publieke organisatie een nieuw financieringsinstrument? Of wil je weten hoe bestaand instrumentarium functioneert? Onze adviseurs Edwin Netjes en Laura Berger haken graag aan voor gedegen onderzoek.

Lees ook eens onze eerdere publicaties:
Revolverend fonds goed laten functioneren? Tijdig evalueren!
Money Meets Ideas: waar ondernemers en investeerders elkaar treffen
Hoe vind je als ondernemer juiste alternatieve financiering?

Ook publieke financiering onder de loep nemen? Wij leveren graag onze bijdrage

drs. Edwin Netjes

06-27 08 55 01

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.