Revolverend fonds helpt Limburgs bedrijfsleven vooruit

Provincie, LIOF en KplusV leggen basis hiervoor

In gesprek met

04/01/2016

Ben je ondernemer in Limburg? Met plannen om te innoveren of groeien? En zoek je hiervoor cofinanciering? Het MKB-Leningenfonds kan je dan verder helpen. Initiatiefnemer van het revolverend fonds is de provincie; KplusV heeft de basis gelegd, samen met NV Industriebank LIOF.

De provincie Limburg wil haar mkb’ers bijstaan in hun ontwikkeling. Vanuit die wens ontstond het idee om een revolverend fonds in het leven te roepen: het MKB-Leningenfonds. Omdat KplusV inmiddels ruime ervaring heeft met het opzetten van revolverende fondsen, vroeg de provincie ons om advies. Ook was ondersteuning nodig bij de voorbereidende gesprekken met de beoogde fondsmanager LIOF.

Adviseur Edwin Netjes ging aan de slag met deze klus. Edwin: “Limburgse ondernemers bleken onvoldoende kredietmogelijkheden te vinden voor bedragen tussen € 150.000 en € 1 miljoen. Een nieuw fonds moest daarin dus voorzien. Deze en andere uitgangspunten, doelen en randvoorwaarden namen we samen met de provincie onder de loep.”

Breed gedragen onderlegger
Daarnaast passeerden vragen de revue als: wie is de doelgroep, hoe bereik je die, welke financieringsinstrumenten zijn er nu al voor mkb’ers, en hoe vul je dat palet aan? “Zo ontstond de onderlegger van het MKB-Leningenfonds: een goed onderbouwd fondsplan”, licht Edwin toe. “Doordat we met elkaar zo veel mogelijk facetten bij de kop pakten, konden alle betrokken partijen zich volledig in het plan vinden.”

In coproductie met de Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij LIOF boog KplusV zich vervolgens over de optimale fondsorganisatie. “Als het fonds zijn doelen wil behalen, moet de externe fondsmanager aan een aantal eisen voldoen. Deze partij moet niet alleen uiterst professioneel functioneren, maar ook opereren als een marktpartij, kunnen acquireren en alle leningen beheren. En er moet gedegen worden gerapporteerd over de inzet van publieke middelen. Want dat is wat een revolverend fonds verstrekt: overheidsgeld, dat de ondernemer uiteindelijk met rente en aflossingen weer terugbetaalt”, legt Edwin uit.

Van wens naar praktijk
Fleur Rasenberg-Laumen, senior beleidsmedewerker Economie en Innovatie van de provincie Limburg, is tevreden over het eindresultaat van deze exercitie: “Er staat sinds mei 2015 een fonds waarmee we ons midden- en kleinbedrijf vooruit kunnen helpen. Zó geven we de provinciale economie een extra impuls. KplusV was een welkome sparringpartner in dit traject. Wat enorm voor hen spreekt, is hun gevoel voor de complexe bestuurlijke-ambtelijke context. Hierdoor werd er niet alleen constructief meegedacht, maar ook een goede inschatting gemaakt van mogelijke situaties, problemen en risico’s. Het KplusV-team pakte onze wensen heel serieus op.”

Overheid of ondernemer?
Wil je als overheid onderzoeken of een revolverend fonds ook van meerwaarde is in jouw huidige financieringsinstrumentarium? Of ben je als ondernemer op zoek naar aanvullend kapitaal? KplusV kan hierin meedenken en -doen. Leg eens contact met ons.

Meer weten over revolverende fondsen? Als overheid of ondernemer? Neem contact op

drs. Edwin Netjes

06-27 08 55 01

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Onze opdrachtgevers

  • Provincie Limburg