Ruim baan voor mogelijkheden financiering in mkb

Samenwerking staat centraal op mkb-top

Actueel nieuws

13/10/2015

Samenwerken aan passende financiering voor het midden- en kleinbedrijf. Dat was de inzet van de mkb-top die 21 september werd georganiseerd. Het mkb moet de ruimte krijgen om verantwoorde risico’s te nemen, concrete plannen te ontwikkelen en te investeren. Maar hoe zet je deze ambitie om in daden? Tijdens de break-outsessie, gefaciliteerd en deels ingevuld door KplusV, gingen we dieper in op de verschillende financieringsmogelijkheden voor het mkb.

Hoe groot is het probleem?
“Het mkb is de motor van de Nederlandse economie”, merkte Henk Kamp terecht op tijdens de mkb-top. “Samen zorgen zij voor 70% van de Nederlandse banen. Wanneer zij onvoldoende (groei)financiering kunnen vinden, stagneert de Nederlandse economie.” Om erachter te komen hoe groot dit probleem is, heeft KplusV samen met Euronext en Enternext een onderzoek gehouden onder innovatieve groeiondernemers en pre-IPO-kandidaten om in kaart te brengen wat hun financieringsbehoefte is. Uit dit onderzoek blijkt dat 80% van deze ondernemers een kapitaalbehoefte heeft, maar dat een groot deel deze zoektocht omschrijft als ‘erg lastig’, ‘moeizaam’ of ‘niet succesvol’. Een deel van de ondervraagden ziet zelfs helemaal geen mogelijkheden tot het verkrijgen van financiering.

Paradoxale ontwikkeling
Door de crisis zijn financiers erg voorzichtig geworden met het uitlenen van kredieten. Daarnaast is de kapitaalmarkt nog onvoldoende transparant, waardoor het mkb de benodigde geldstromen moeilijk weet te vinden. Maar ook aan de vraagzijde is er verbetering mogelijk blijkt uit ons onderzoek. De meeste ondernemers onderschatten wat er allemaal komt kijken bij het aantrekken van financiering. Ze nemen er te weinig tijd voor, bereiden zich onvoldoende voor of starten te laat, waardoor ze over onvoldoende (financiële) middelen beschikken om het hele proces goed af te ronden. Om deze kloof te dichten, moet er een brug worden geslagen tussen twee werelden die elkaar normaal gesproken niet of nauwelijks treffen: die van de institutionele belegger en die van de groeiende mkb-ondernemer.

Passende financiering
Nu de economie aantrekt en mkb-ondernemers weer denken aan uitbreiden en groeien, zouden ze daarin ook gefaciliteerd moeten worden met voldoende financiering. De tijd dat een ondernemer naar de bank gaat voor een lening, is voorbij. Tijdens de break-outsessie op de mkb-top gingen we uitgebreid in op vernieuwende financieringsvormen. De grote uitdaging die we zien, is het matchen van het financieringsaanbod met de specifieke financieringsbehoefte van de ondernemer. En daarnaast het vraagstuk hoe je verschillende aanbieders van financiering optimaal laat samenwerken om meer mkb-ondernemers van passende financiering te voorzien. Voorbeelden van vernieuwende samenwerkingsvormen zijn informatiemarkten, financieringstafels en kredietunies.

Regels van succes
In bijna elke stad en regio zien wij nieuwe initiatieven opkomen. We zien daarin drie duidelijke trends: de opkomst van pizzafinanciering, de grote groei van het aantal informatiemarkten en de oprichting van veel nieuwe (publiek-private) fondsen door het hele land. Niet alle financieringsinitiatieven zijn even succesvol. Om een initiatief te laten slagen, onderscheiden wij vier regels waar elke vernieuwende samenwerkingsvorm aan moet voldoen:

  • De inhoud is leidend (geen feesten- en partijencircuit).
  • Het initiatief is marktgedreven.
  • Er worden duidelijke keuzes gemaakt voor een thema of regio (met voldoende substantie).
  • Ondanks dat het een samenwerking betreft, voert één persoon of partij de regie.

Samenwerkingsvormen waarin je duidelijk kunt zien dat er gebruik wordt gemaakt van deze vier stelregels en wat mede hun succes heeft bepaald, zijn de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) en de financieringstafels van Brainport. Tijdens de break-outsessie op de mkb-top werd de succesformule uitgebreid toegelicht.

Meer weten?
Wij zijn marktleider in de ontwikkeling van publiek-private ecosystemen en zetten deze aanjaagfunctie ook in op het gebied van alternatieve financieringsvormen. Wij denken graag met je mee over de mogelijkheden van nieuwe samenwerkingsvormen. Neem voor meer informatie contact op met Michiel Strijland.

Als mkb'er aan de slag met alternatieve financiering? Ik denk graag mee

Joep Welschen

06-21 533 793

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.