Trendrapport financiering energietransitie

Hoe financieren gemeenten de energietransitie?

Onze tips

02/09/2020

Gemeenten kunnen bijdragen door financieringsmogelijkheden beschikbaar te stellen en projecten te stimuleren. Maar hoe moet je dit aanpakken? Wat zijn geschikte financieringsinstrumenten? En hoe doe je dat nu door corona veel aandacht én budget naar het op de rit krijgen van de economie gaat. Daarom zetten wij vier trends in het financieren van de energietransitie op een rijtje die de beschikbare budgetten slim benutten.

Financieringsinstrumenten kunnen zeer gericht ingezet worden. Welk instrument het meest geschikt is verschilt per regio, plaats, omstandigheid en doel. Daarom is een degelijke analyse en inventarisatie van groot belang alvorens te starten. Wij helpen je graag bij dit thema. Benieuwd hoe je financieringsinstrumenten in kunt zetten in je gemeente om je doelen binnen de energietransitie te halen? Wij denken mee en kunnen je een Quick scan voor je gemeente aanbieden in een (gratis)kennismakingsgesprek.

Download hier ons trendrapport 

"Door innovatie en ondernemerschap bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken"

Thomas Ticheloven MSc

06-27 08 55 33

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.