Dynamische markt vraagt om transformatie publieke organisaties

Zie voorbeeld MEE Veluwe en MEE IJsseloevers

Zo doen we dat

13/06/2017

Succesvolle publieke organisaties zijn in staat om continu mee te bewegen met de veranderingen in de maatschappij. Dat vraagt om wendbaarheid, marktgerichtheid, innovatie en ondernemerschap. En dat betekent voor veel organisaties een transformatie. Adviseur Martijn van Kooij hielp er onlangs het team Training & Consultancy van MEE Veluwe en MEE IJsseloevers bij.

“De adviseurs van dit team zien het als hun missie om mensen met een beperking te laten meedoen in de samenleving. Daarvoor geven ze advies, trainingen en oplossingen aan gemeenten, publieke organisaties en bedrijven”, licht Martijn toe. “De afgelopen maanden hebben we met elkaar toegewerkt naar een marktgerichter en ondernemender team. Zodat de adviseurs nog beter de behoeftes van hun klanten begrijpen en hier op een innovatieve manier op inspelen. Met het lef om nieuwe diensten te ontwikkelen en kritisch te blijven kijken het bestaande assortiment.”

Aanpak in drietrapsraket
“Hoe we dit traject zijn ingegaan? Vanuit drie invalshoeken: de markt, medewerkers en organisatie. De eerste stap was om écht inzicht te krijgen in de markt. Door de doelgroepen te bepalen en daar marktplannen aan te koppelen. Door de performance van het huidige portfolio te bepalen en productplannen te ontwikkelen. En door te onderzoeken wat de behoeftes van de buitenwacht nu écht zijn, welke diensten daarop aansluiten en welke nieuwe producten nodig zijn. Deze exercitie gaf meteen een duidelijk beeld van hoe MEE zich het beste kan positioneren in de markt.

Omdat de medewerkers van MEE het verschil maken, waren zij een logische tweede invalshoek. Met de TMA-methodiek bekeken we waar hun talenten en competenties liggen. Maar ook wie welke rol heeft in het team en op welke punten verdere ontwikkeling handig is. Om iedere medewerker in zijn kracht te zetten, creëerden we vervolgens bijpassende functies. Aangevuld met coaching van het team en het management.”

Eerste vruchten geplukt
“Tot slot namen we de organisatie zelf onder de loep. Waarbij twee belangrijke vragen de revue passeerden: Hoe werken we optimaal met elkaar samen? En hoe ontstaat er een team waarin de leden maximaal tot hun recht komen en het juiste aanbod kunnen verzorgen voor hun klanten? De antwoorden gaven input voor een verdienmodel dat gericht is op continuïteit, kwaliteit en toegevoegde waarde voor opdrachtgevers.

Wat KplusV heeft gebracht in dit proces? Kennis, kunde, ervaring en een op maat gemaakte aanpak voor MEE. We hebben Training & Consultancy geholpen te transformeren tot een wendbaar team dat zowel de klant als de medewerker centraal heeft staan. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Het aanbod slaat aan bij de doelgroep en de geraamde omzet wordt gerealiseerd. En dat zorgt voor een gezond, positief businessmodel.”

Meer weten?
Benieuwd naar de precieze aanpak van deze transformatie? Of wil je zo’n zelfde slag maken met jouw organisatie? Vraag er onze adviseurs Martijn van Kooij, Paul Oostveen of Stephanie Lowiessen eens naar.

Aan de slag met de transformatie van jouw publieke organisatie? Bel me eens

Martijn van Kooij

06-51 84 66 60

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.