Microsoftteams Image (4)

Interview Dorien van Leeuwen over nieuwe positionering

Iedere dag werken we met ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties aan een duurzame, sociale en innovatieve toekomst. Op onze nieuwe website laten we je relevante voorbeelden, cases, aanpakken en werkwijzen zien; onderbouwd met de expertise van onze adviseurs. Waarom we dat doen? We vroegen het aan Dorien van Leeuwen, HR, Marketing & Salesmanager bij KplusV.

KplusV heeft een nieuwe positionering, waarom is dat nodig?

Omdat we ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties willen versterken om impact te maken op de belangrijke vraagstukken van nu. KplusV’ers weten, kunnen en doen heel erg veel. Die veelzijdigheid zorgde ook voor onduidelijkheid; wat doen we nu eigenlijk precies en waar staan we voor? Bescheidenheid zit in ons DNA, we mogen vaker vertellen wat we doen en weten, om zo onze opdrachtgevers verder te helpen. Want niemand kan de maatschappelijke opgaven van nu alleen oplossen; die uitdagingen vragen erom dat we onze krachten bundelen en ieder vanuit een eigen rol bijdragen aan het behalen van de gezamenlijke ambities. Zo bouwen we samen aan een duurzame, sociale en innovatieve toekomst, met werkende oplossingen als verbindende factor.

Wat inspireert jou aan het doel van KplusV, het bouwen aan een duurzame, sociale en innovatieve toekomst?

Hoe krijgen we onze zeeën plasticvrij, hoe houden we iedereen aan boord in een samenleving waarin het tempo hoger ligt dan ooit en hoe zetten we innovatie daar slim en op tijd bij in? Dit soort belangrijke vraagstukken schreeuwen om werkende oplossingen. Dat is waar KplusV in beeld komt, en dat inspireert mij enorm. Een duurzame, sociale en innovatieve toekomst vraagt nu om actie. Niet zomaar actie, maar gericht, onderbouwd en door alle relevante partijen. Bij KplusV zie ik elke dag hoe we samen de schouders zetten onder oplossingen die de toekomst mooier maken. En die effectief bijdragen aan het realiseren van bijvoorbeeld de klimaatdoelen en een 100% circulaire economie in 2050. Dat doen we samen met een team bevlogen collega’s die veel en hoogwaardige kennis en ervaring hebben.  Met impact als gemene deler. Dat werkt heerlijk en inspirerend.

Hoe zien klanten en partners dat terug in de website en huisstijl?

Onze website draait om werkende oplossingen voor belangrijke vraagstukken. Vraagstukken die niet kunnen wachten tot een volgende generatie, maar die we nú van oplossingen moeten voorzien. Dat kan niemand alleen. Wij zijn goed in het verbinden van de juiste partijen. Op onze website zie je voorbeelden van hoe we dat aanpakken. We hebben tevens onze huisstijl opgefrist; transparanter en meer van nu. We zoeken de interactie op en delen kortere, toegankelijkere content. Voor verdieping kun je uiteraard ook nog steeds bij ons terecht. In een goede samenwerking is een persoonlijke relatie essentieel. Wij weten graag wie onze klant is en wat hem bezighoudt, en onze klant mag ook weten wie wij zijn. Onze mensen zíjn KplusV, dus zij springen er extra uit op onze nieuwe website en in de vernieuwde huisstijl.

Wat gaan klanten en partners daar concreet van merken?

We blijven onze kennis delen, maar doen dat een stuk concreter. Zodat je weet welke opties je hebt en hoe je écht stappen kunt maken naar een duurzame, sociale en innovatieve economie. Door data op slimme wijze te combineren, hebben we bijvoorbeeld voor elke Nederlandse gemeente in beeld in hoeverre men op koers ligt met de doelstellingen van VANG. Daar kun je beleid en keuzes op baseren. Bij het stimuleren van sociaal ondernemerschap lopen we voorop; bijvoorbeeld door gedragen actieagenda's die we voor gemeenten hebben neergezet, of het coachingsprogramma Move2Social voor ondernemers. Ook zijn we expert in de financiële kant van maatschappelijke vraagstukken en fondsmanagement. We brengen bijvoorbeeld vraag naar en aanbod van kapitaal bij elkaar via het platform Money Meets Ideas.

We hopen dat onze website je inspireert en verder helpt in het bouwen aan een duurzame, sociale en innovatieve toekomst. Want daar gaat het om. Heb je ideeën of opmerkingen over de website, laat het gerust weten. We horen graag!

Dorien 1 Vierkant
Dorien van Leeuwen

HR-, Marketing- & Sales Manager

Deel