Bedrijfsopvolging bij architectenbureaus

Bedrijfsoverdracht; hoe pak ik dat aan?

Zo doen we dat

23/03/2021

Architectenbureaus worstelen vaak met bedrijfsopvolging. Veel van de waarde, ervaring en stijl van het bureau ligt besloten in de geest van bestaande partners. Rolverandering en/of pensionering van deze partners is daarmee vaak lastig. Ik heb met diverse bureaus aan dit vraagstuk gewerkt en heb daarvoor een passende aanpak.

Simpel gezegd: interne opvolging is vrijwel altijd noodzakelijk. Maar dat is wel iets waarmee je op tijd moet beginnen, waarvoor een plan moet zijn. Laten we eerst eens kijken wat bedrijfsopvolging in de architectuur lastig maakt.

Uitdagingen bij bedrijfsopvolging

  • Juiste opvolgers. Er wordt niet simpelweg een manager gevraagd, iemand die mensen en middelen aanstuurt, maar iemand die ook voldoende inhoudelijke en ondernemende vaardigheid meebrengt. De waarde van een meewerkend partner bestaat niet alleen uit kennis, maar ook uit diens netwerk en daarmee samenhangende acquisitiecapaciteit.
  • Bedrijfswaardering. Op basis waarvan wordt de waardering bepaald en wat dient wel en niet meegerekend te worden? Bestaande partners wijzen op een vaak jarenlang succesvol trackrecord en een waardevolle klantportefeuille. Potentiële partners vragen zich af of zij daar zelf niet al aan hebben bijgedragen en of het klantennetwerk niet met de vertrekkende partner ook het bureau verlaat.
  • Pragmatische overdracht. De transitie naar (deels) nieuwe generatiepartners dient soepel te verlopen. Dit betekent dat de continuïteit in bedrijfsvoering zo goed als mogelijk gegarandeerd moet worden. De grootste uitdaging bij de overdracht naar de nieuwe partners is niet zozeer de kennisoverdracht, maar het geleidelijke afstand nemen door de bestaande partner(s).

De bedrijfsvoering van een architectenbureau kent nog meer unieke aspecten. Zo hebben projecten een lange doorlooptijd en zorgt voor deze toch al conjunctuurgevoelige bedrijfstak voor lange na-ijleffecten.

Transitie naar nieuwe partners

Omgaan met de uitdagingen is niet altijd eenvoudig, want naast de zakelijke aspecten spelen ook individuele belangen en emoties een rol.

Vaak zie je dat de bestaande partners vanuit hun rol het hele overdrachtsproces en de voorwaarden gaan voorbereiden en dat als ‘hapklaar brokje’ aan de beoogde overnemers voorleggen. Wij stellen voor dat de overnemers en overdragers gezamenlijk aan de slag gaan met de strategie van het bureau en vandaaruit de puzzel leggen richting het overdragen van het eigendom en de zeggenschap. Dan heb je een gezamenlijke focuspunt, los van de individuele wensen en verwachtingen en met een hele duidelijke focus op belang van het bureau, dus ieders belang. Dat maakt het puzzelen naar de voor jouw bureau beste oplossing een stuk eenvoudiger.

Pragmatisch en transparant

Kies daarbij een structuur die pragmatisch en transparant is en fiscaal geen bleeders kent (met andere woorden fiscaal pleitbaar moet zijn). Waarbij je niet als een olifant door de porseleinkast moet gaan, maar eveneens geen olifanten onbenoemd in de kamer moet laten staan. Met andere woorden: plan niet om lastige dossiers heen, want die bijten je later weer in de staart. Alles mag op tafel en alles moet bespreekbaar zijn.

Werk samen aan de meest optimale bedrijfsstructuur, die past bij zowel de organisatie als geheel en individuele (toekomstige) partners. Betrek hierin ook een objectieve derde partij, die naast ervaring met begeleiding van transities bij architectenbureaus ook oog heeft voor zowel de zakelijke aspecten als de achterliggende individuele wensen en emoties.

Opvolgingsvraagstukken

Worstelt jouw organisatie – architectenbureau of niet – ook met een dergelijk vraagstuk? Heb je behoefte aan een kader of opties rondom bedrijfsopvolging en de gevolgen daarvan voor je hele organisatie? Dan ga ik graag eens het gesprek met je aan. Laat me weten waar jouw organisatie voor staat.

"Niks mooier dan ondernemende mensen en organisaties te helpen groeien en bloeien"

Mr. Els van der Werf

06-11 91 24 42

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.