Bedrijfsverduurzaming mkb; organisatie & omgevingsfactoren

Hoe verduurzaam ik mijn bedrijf?

Onze tips

25/03/2021

Tal van Nederlandse mkb-ondernemers staan voor grote strategische uitdagingen. De wereld verandert snel en als ondernemer moet je anticiperen. Bijvoorbeeld door in je langetermijnstrategie verduurzaming een plek te geven. Bij KplusV Ondernemen helpen we veel mkb’ers met het inbedden van verduurzaming in de bredere bedrijfsstrategie. Zo wordt je bedrijf toekomstklaar. In dit artikel – deel 2 van de reeks – gaan we dieper in op hoe je met het OK! Model werkt aan verduurzamen.

Een bedrijfsstrategie die uitsluitend op financiële kpi’s stuurt, voldoet niet meer. Tegelijkertijd blijven gezonde financiën natuurlijk randvoorwaardelijk. Daarom is het belangrijk om tot een strategie te komen waarin duurzaamheid goed is ingebed, maar die tegelijk bijdraagt aan de financiële gezondheid van de onderneming. Daarvoor hebben we in het vorige artikel het OK! Model geïntroduceerd.

Wat heb ik hier aan?

Jouw mkb-bedrijf wordt duurzamer en vooral beter toegerust voor het omgaan met externe veranderingen. Zo blijft je onderneming relevant en gezond. Wil je weten waar dat concreet toe leidt? Download dan de voorbeeldcase over ‘Organisatie Z’.

Het is voor iedere ondernemer van belang om de omgevingsontwikkelingen te scannen op mogelijke gevolgen. Het zijn namelijk externe factoren die je tot verduurzaming bewegen. De staat van het klimaat en de zorgen daarover bij klanten dwingen jou anders naar je bedrijf te kijken. Nu niet dan wel later. Het OK! Model voorziet in een gestructureerde analyse van omgevingsfactoren en van de eigen organisatie.

Omgevingsfactoren bepalen strategie

Omgevingsfactoren bepalen in hoge mate de strategie. Niet elke externe verandering heeft direct invloed op je eigen bedrijf. Soms is die invloed indirect. Om een compleet beeld te hebben, dienen alle onderstaande betrokkenen in ogenschouw te worden genomen.

 • Direct betrokkenen; afnemers, leveranciers, concurrenten, substiuten, nieuwe toetreders, strategische partners.
 • Belangenverdedigers: actoren vanuit specifieke competenties en of belang die invloed uitoefenen op de organisatie: aandeelhouders, ondernemingsraad, patiëntenraad, arbodienst, vakbonden, opleidingsinstituten.
 • Maatschappelijke factoren: bijvoorbeeld demografische, economische, technologische of sociaal maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Ideologische voedingsbodem: Het stelsel van waarden normen en gedragsregels waarin uw onderneming opereert.

Eigen organisatie scherp in beeld

Als vervolgstap is het van belang om de eigen organisatie in kaart te brengen. Dat is in negen aandachtsgebieden ondergebracht:

Richtingbepalende aandachtsgebieden

 • Strategie: missie, visie en kernwaarden, business planning, concurrentiestrategie, verdienmodel.
 • De leiding: rollen, stijlen en eigenschappen van je leidinggevenden.
 • Organisatiecultuur: wat voor cultuur heerst er in de organisatie?

Procesgerichte aandachtsgebieden

 • Structuur: arbeidsverdeling, bedrijfs- en informatieprocessen, overleg en besluitvorming.
 • Bedrijfs- en informatieprocessen: primaire processen en ondersteunende processen, bestuurlijke en regelende beheersprocessen, innovatieprocessen.
 • Bedrijfsmiddelen: Grondstoffen en materialen, energie en technologische middelen.

Ondersteunende aandachtsgebieden

 • Personeel en talent: personeelsplanning, arbeidsvoorwaarden, beoordeling- en beloningsbeleid, talenten beleid.
 • Financiële middelen: winst, investeringsruimte, cashflow.
 • Recht: juridische actualiteit, naleving wet- en regelgeving.

Waarnemen met het OK! Model

In het OK! model is het proces van waarnemen de eerste stap die managementteams zetten. Het proces wordt uitgevoerd door het strategisch team. Daarbij begeleiden en ondersteunen wij het team, onder meer via een online applicatie.

Applicatie met vraag over concurrentie

Teamleden doorlopen de vragen in eerste instantie individueel. Zo worden verschillen in perceptie ook direct inzichtelijk.

Waarom werken met het OK! Model?

Het OK! Model is een allesomvattende methode die organisaties helpt bij:

 1. Het maakt inzichtelijk hoe de onderneming ervoor staat: Er ontstaat een gezamenlijk, integraal beeld van de onderneming die je in één handzame rapportage ontvangt. Deze momentopname kan je gebruiken om verbeteringen aan te brengen op de diverse waardesoorten.
 2. Het leidt tot een gemeenschappelijke visie: Regelmatig treffen wij een ondernemer die een duidelijke visie heeft over waar het met de sector en de onderneming naar toe gaat of moet gaan. Maar hoe zorg je ervoor dat ook het brede managementteam deze visie en strategie deelt, zodat er aan gezamenlijke doelen gewerkt wordt? Alleen al door het delen van de meervoudige waardebalans wordt dit proces zichtbaar. Hoe kan het dat jij de wereld zo anders ziet dan dat ik dat doe?
 3. Je maakt de transitie van ad hoc brandjes blussen naar toekomstklaar ondernemen: Er is natuurlijk niets mis met snel acteren op basis van feiten. Branden blus je. Maar met elkaar onvoldoende aandacht schenken aan waar een nieuwe brand kan ontstaan, is niet handig. Organisaties zijn samenwerkingsverbanden van mensen die meervoudige waarden voor de omgeving en intern meervoudige waarden met elkaar realiseren. De antwoorden op de vragen leveren in de webapplicatie inzicht in de balans op meervoudige waarde-score op. De hieruit volgende uitkomsten zijn gelieerd aan de zes waarden, welke corresponderen met het nieuwe jaarverslagleggingskader dat voor multinationals reeds verplicht is gesteld (Zie IIRC.org)

Wil je een demo van de OK-applicatie of meer weten over de methode? Ik hoor graag van je. Hieronder download je een voorbeeldrapportage.

Download voorbeeldrapportage

"Met een idee komen en dat uitbouwen tot een lopend bedrijf, daar word ik enthousiast van!"

Pieter Verstijnen

06 10 45 70 22

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.