Fresh force (KplusV-infram-decisio) wint delta water award

Verbinden van innovatie met duurzaamheid en fonds

Zo doen we dat

30/01/2015

En de winnaar is….Fresh Force! Donderdag 29 januari sleepte het team KplusV-Infram-Decisio de Delta Water Award in de wacht. Door de reeds ontwikkelde ‘Freshmaker’ in te zetten in combinatie met een nieuwe webtool, duurzame energie én een publiek-privaat-investeringsfonds overtuigden ze de jury.

Sluitende businesscase
Negen aanstormende talenten van advies/onderzoeksbureaus KplusV, Infram en Decisio werkten aan een sluitende businesscase om het zoetwaterprobleem op Schouwen-Duiveland aan te pakken. Ze ontwikkelden een webtool waarmee agrariërs met drie muisklikken kunnen berekenen of investering in de ‘Freshmaker’ loont. De Freshmaker – een bestaande technologie – gaat verzilting van de grond tegen en zorgt dat er ook in de zomer genoeg zoet water beschikbaar is voor agrariërs.

Publiek-privaat fonds
Niet alle agrariërs hebben echter de middelen om in de Freshmaker te investeren. Daar biedt het ‘Fresh Force Fund’ uitkomst. Het idee is om overheid, bedrijfsleven en burgers te laten participeren in dit fonds, dat tegen aantrekkelijke condities leningen verstrekt aan agrariërs die een Freshmaker willen aanschaffen. Met aanvullende mogelijkheden om te investeren in installaties om op een duurzame manier energie op te wekken. Agrariërs kunnen daarmee investeren in de klimaat-robuustheid van hun agrarisch bedrijf én van Schouwen-Duiveland.

Juryoordeel
De jury prees de doorontwikkeling van een reeds bestaand initiatief tot een sluitende businesscase én de verbinding met het publiek-private fonds voor de financiering. Hiermee acht de jury de kans van slagen van dit initiatief zeer reëel, wat als belangrijk criterium gold voor de Award. Bekijk hier de pitch van team Fresh Force.

Aanstormend talent
De Delta Water Award beleeft dit jaar zijn derde editie. Met de prijs willen de provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, het waterschap, een aantal kennisinstellingen en het bedrijfsleven de toekomst van de deltagebieden zeker stellen. Jonge toppers worden uitgedaagd een slim plan te bedenken voor een gezond landschap met voldoende zoet water. De beste oplossing levert €10.000 op. Fresh Force gaat hiermee de mogelijkheden verkennen voor daadwerkelijke realisatie van het plan.

Meer zien, lezen of weten?
Meer weten over de rol van KplusV bij het verbinden van partijen en het creëren van een publiek-privaat samenwerkingsverband? Onze adviseur Maarten de Vries staat je graag te woord.

► Benieuwd naar Fresh Force? Bekijk dan eens onze site.
► Meer lezen over de Delta Water Award? Ga hier naar de site.

Innovatieve oplossingen niet alleen bedenken, maar ook toepassen. Dat geeft mij energie.

MA Helena Buehler

06-27 08 55 41

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.