Casus: ruziënde aandeelhouders groeibedrijf helpen groei om zeep

Uitdagingen voor groeibedrijven

Zo doen we dat

17/12/2019

Als je wint, heb je vrienden. Je zou zeggen dat groeiende en succesvolle bedrijven vaak ook harmonieus zijn. Aandeelhouder zijn van zo’n bedrijf is een feest. Toch zie ik in de praktijk dat er hele specifieke uitdagingen zijn voor dit soort bedrijven. Laat ik een voorbeeld geven van een mooi groeibedrijf dat worstelde met de onderlinge rolverdeling van de aandeelhouders/directie en de zakelijke keuzes naar de toekomst toe.

Laat ik beginnen met de vaststelling dat deze casus een typisch voorbeeld is van ‘het werkt tot het niet meer werkt’. Met andere woorden: er is sprake van een gegroeide, impliciete rolverdeling die prima functioneert. Prima, totdat een interne of externe verandering – en die spelen bij groeibedrijven per definitie – het systeem ontregelt. Bij dit groeibedrijf kwam de focus te liggen op bijzaken en het proberen weer in een variant van het oude patroon terecht te komen, in plaats van op wat de onderneming nodig heeft naar de toekomst toe.

Situatie: onrust in onderneming door aangekondigd vertrek CEO

Wij raken betrokken bij een groeiende onderneming in een nichemarkt met drie aandeelhouders. Alle drie de aandeelhouders zijn dagelijks actief in de directie met een natuurlijk gegroeide taakverdeling. De fiscalist heeft mij gevraagd aan te schuiven omdat hij de indruk had dat het uitwerken van een fiscaal vraagstuk niet de oplossing was voor het vraagstuk dat van strategische aard was.

Eén van de aandeelhouders, de algemeen directeur, had aangekondigd bij zijn twee compagnons  (CFO en CCO) dat hij over een jaar met pensioen wil gaan en zijn aandelen op enig moment wil verkopen. Hij geeft daarbij aan dat hij open staat voor verschillende scenario’s en zijn mede directieleden/aandeelhouders (beide midden 40) de ruimte laat om tot oplossingen te komen.

Ze besluiten om het personeel op de hoogte te stellen van het voorgenomen vertrek van de algemeen directeur. Vanaf dat moment ontstaat een situatie waarbij de onderneming zijn koers lijkt te verliezen. Het personeel wordt onrustig en stelt vragen over wie de nieuwe algemeen directeur wordt. De vertrekkend algemeen directeur wil geen invloed meer uitoefenen op de te maken (strategische) keuzes en de andere twee directeuren komen samen niet tot overeenstemming wie de algemeen directeur moest gaan worden en hoe om te gaan met het vertrek van hun compagnon.

De vraag wie de algemeen directeur zou moeten gaan opvolgen, kreeg meer aandacht dan wat de organisatie voor een volgende groeistap nodig heeft en hoe dat het beste ingevuld kon worden.

Aanpak: situatie in kaart brengen en oplossingsrichtingen bepalen

We zijn gestart om eerst helder te krijgen wat de drie aandeelhouders individueel voor ogen hadden qua persoonlijke doelstellingen, visie op de onderneming ,rolverdeling en de positie van eigenaar. Het opnieuw stilstaan bij ieders persoonlijke wensen en ideeën, los van de gegroeide aannames, was hier heel verhelderend. Parallel hieraan zijn we met elkaar gaan onderzoeken wat de onderneming nodig heeft om te kunnen blijven groeien; het herijken van de strategie.

Resultaat: weer focus op groei en rust in de tent

We hebben de persoonlijke strategie van de aandeelhouders en de ondernemingsstrategie met elkaar helder gemaakt en deze vervolgens als één legpuzzel in elkaar gevoegd. Toen bleek er een hele natuurlijke taak- en rolverdeling te ontstaan. Ook bleven slechts een tweetal nader uit te werken oplossingsrichtingen over hoe om te gaan met de vertrekkende aandeelhouder. We kwamen tot een ander aansturingsmodel dan voorheen, echter op een wijze die beter aansluit bij wat de onderneming nodig heeft in een volgende fase en aansluit bij de capaciteiten en wensen van de heren. Het personeel zag dat ook waardoor het vertrouwen en de rust weer terugkeerde. Inmiddels is de onderneming een flinke stap verder. De gewenste focus op groei is terug, de rolverdeling is helder en een nieuw patroon is al bijna ingesleten.

Super mooi om het vertrouwen gekregen te hebben om deze groeionderneming hierin te ondersteunen met als uiteindelijk resultaat dat de positieve energie voelbaar is en de groei er weer lekker in zit.

Advies: voorkom dat geschillen tussen aandeelhouders uit de hand lopen

Door oog te hebben voor de persoonlijke doelen en karakters van de betrokkenen hebben we in gezamenlijkheid een nieuwe bedrijfsstrategie met heldere rolverdeling kunnen maken. In de praktijk zie je vaak bij bedrijven met meerdere aandeelhouders dat op enig moment de samenwerking wat piept en kraakt omdat of het bedrijf in een andere fase is gekomen of omdat er op persoonlijk gebied bij de aandeelhouders veranderingen hebben plaatsgevonden. Helaas leidt dit heel regelmatig tot situaties die een negatief effect hebben op de zakelijke resultaten en het werkplezier, waarbij het geschil helaas vaker dan gewenst eindigt in de rechtszaal. Dit is erg zonde en bovenal onnodig. Veranderingen in het bedrijf en bij de ondernemers persoonlijk behoren tot de orde van de dag en zijn niet te vermijden. Door dit te erkennen, het bespreekbaar te maken en vaste patronen los te willen laten kan er een nieuw patroon gecreëerd worden dat zorgt voor hernieuwde energie en verdere groei van de onderneming.

Wat wij doen voor groeibedrijven

KplusV richt zich op mkb-bedrijven in de groeifase. Dit zijn bedrijven die de dynamische en roerige startfase succesvol hebben doorlopen en nu vaak tegen grenzen aanlopen. Professionalisering, strategie, financiering en opschaling. Stuk voor stuk nieuwe uitdagingen, of oude uitdagingen in een nieuw jasje. Voor deze groeiondernemers werken we bij KplusV met de onderstaande drie paden.

1. GROEIfocus: gericht op het neerzetten van een gedegen strategie en planning voor ondernemers die willen groeien.

2. GROEIkapitaal: gericht op het inzichtelijk maken en realisatie van de financieringsbehoefte en financieringsmogelijkheden voor ondernemers die willen groeien.

3. GROEIdynamiek: gericht op het neerzetten van de juiste dynamiek tussen aandeelhouders en management team om de gewenste groei te realiseren.

Ben je ondernemer en stagneert de groei? Of zoek je juist naar wegen om de stormachtige groei in goede banen te leiden? Ik ga graag met je in gesprek om te praten over wát je precies nodig hebt. Neem gerust contact op met me.

Ik houd mij als bedrijfsadviseur dagelijks bezig met het ondersteunen van groeiondernemers op bovenstaande gebieden. Niks leuker om ondernemer en onderneming te helpen groeien en bloeien.

"Niks mooier dan ondernemende mensen en organisaties te helpen groeien en bloeien"

Mr. Els van der Werf

06-11 91 24 42

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.