Groeiondernemers helpen elkaar versnellen in community

Nooit tijd voor groei, maar wel de wens? Maak dan kennis

Mijn kijk op

18/03/2016

Je ontwikkelt dagelijks je bedrijf en jezelf. In die hectiek probeer je zowel op operationeel als strategisch niveau te sturen. Je hebt groeiambitie, maar de vraagstukken die je tegenkomt zijn vaak complex en niet allemaal tegelijk aan te pakken. Adviseurs zijn daarbij niet altijd de juiste raadgevers; ze staan niet in jouw schoenen en hebben niet altijd dezelfde belangen als jij.

Sparren met collega-ondernemers
Eigenlijk ben je op zoek naar ervaringsdeskundigen: collega-ondernemers die voor dezelfde vraagstukken staan of hebben gestaan. Die dezelfde vragen hebben en vanuit eigen ervaring kunnen spreken. KplusV is zelf een groeionderneming en wij herkennen de uitdagingen van ondernemers die willen groeien. Die ondernemers willen we helpen. Niet door ze advies te geven, maar door een community te faciliteren waarin ondernemers elkaar kunnen helpen en deelnemers van elkaar leren.

Community zonder concurrentiegevoeligheid
In de groeicommunity verbinden wij groeiondernemers met elkaar om samen te werken aan hun vraagstukken. Er is heel veel kennis en ervaring bij ondernemers aanwezig. Om deze beschikbaar te maken voor collega-ondernemers, werken we binnen de community met modules van kennis, ervaring en expertise die ondernemers aan elkaar kunnen leveren. De kracht van de groeicommunity is erin gelegen dat deze niet sectorspecifiek is, maar juist cross-sectoraal zodat ondernemers elkaar kunnen helpen zonder in concurrentiegevoelige belemmeringen te verzanden.

Meer dan ervaringen uitwisselen
Naast de uitwisseling van kennis, ervaringen en expertise worden er workshops gegeven, bijeenkomsten georganiseerd en concrete groeiplannen gemaakt. Bij de uitwerking en realisatie van de groeiplannen kan de ondernemer ervoor kiezen om geholpen te worden door een professional of dieper op zijn specifieke vragen in te gaan met behulp van de community.

Hoe we bedrijven helpen hun groei te versnellen
We hebben een cyclus ontwikkeld, die bestaat uit vier stappen. Het begint met inspiratie. In gesprek met andere groeiondernemers of zo nu en dan een expert-spreker krijg je nieuwe ideeën aangereikt om je bedrijf te laten groeien. De beste ideeën die je daadwerkelijk wilt toepassen op je bedrijf, kun je vastleggen in het groeiplan voor je bedrijf.groeicommunity

Het groeiplan is een door KplusV ontwikkeld format waarmee je zeer compact de aansluiting vindt tussen langetermijndoelen én acties die je komend kwartaal in gang gaat zetten op weg naar groei.

De derde stap is het uitvoeren van het groeiplan. Stappen zet je uiteraard met je bedrijf zelf, maar desgewenst kan dit ook samen met de groeicommunity. We helpen je eventueel verdieping te zoeken met ondernemers die ervaringsdeskundig zijn op je actuele vraagstuk, of helpen je direct aan tafel met een expert op een specifiek vakgebied.

Ieder kwartaal opnieuw maak je een bijgewerkt groeiplan. Zo blijf je sturen op groei terwijl wij binnen de groeicommunity een blijvende bron van inspiratie zijn. Via bijeenkomsten, kennismakingen met nieuwe leden of gerichte verrijking van je kennis en netwerk op voor jou relevante onderwerpen. Zo ontstaat een doorlopende cyclus van groei.

Meer weten? Of deelnemen?
Wil je meer weten over de groeicommunity? Neem dan direct contact op met Renée Andela via onderstaand formulier of haar contactgegevens. Bekijk ook eens onze flyer voor meer info.

Sparren met andere groeiondernemers? Neem contact met me op

Renée Andela, MSc

06-27 08 55 14

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs