Groei in agrifood vraagt om andere ketensamenwerking en innovatie

Willem van de Kerkhof verkent kansen samen met varkensboer

Mijn kijk op

29/05/2017

‘How do we change the food game?’ Het is een interessante én wezenlijke vraag die de gemoederen van de agrifood-sector flink bezighoudt. KplusV sprak er onlangs over met een varkensboer. “Het antwoord zit ‘m in beter samenwerken, maar dan anders. En in innovatieve vormen van groei en rendementsverbetering.” De adviseur verkent nu samen met de boer de kansen vanuit ons Agrifood scale-up-programma.

Van Before the Flood tot Changing the Food Game
“Eind vorig jaar bekeek ik Before the Flood, een klimaatdocumentaire van Leonardo DiCaprio. Ik verwachtte angst en een opgeheven vingertje, maar zag een prachtig gefilmde wereldreis die de gevolgen van klimaatverandering in beeld brengt. En de oplossingen, zoals ‘eet minder vlees’. Want vee stoot wereldwijd 15% van het broeikasgas uit, en bijna 60% van het methaan- en lachgas.

Een paar dagen later zat ik aan de koffie bij de varkensboer, om over de groei van zijn bedrijf te praten. Ik vroeg hem ook naar de boodschap van de film en veronderstelde dat hij een groot tegenstander zou zijn. Tot mijn verbazing kreeg ik college over ‘Changing the Food Game’. Over de gemiddeld zeven varkens per boer in de jaren 50 (met een totaal van twee miljoen varkens), tegenover de 3.500 vandaag de dag (opgeteld ruim twaalf miljoen varkens). Volgens de boer hebben we de grens bereikt van wat de natuur aankan. Meer is niet gezond en verantwoord.”

Circulaire sleutel
“De Rabobank, die 80% marktaandeel heeft in de varkenssector, voorspelt dat in 2020 de helft van de varkensboeren is gestopt. Want er is meer schaal nodig om investeringen te dragen en te voldoen aan de normen voor dierenwelzijn. En onvermijdelijk: de opbrengst per kilo is gedaald door overproductie en de dominantie van een aantal retailgiganten. De varkensboer voegde eraan toe dat er tien miljard monden te voeden zijn in 2050.

Deze trends gelden in grote lijnen voor de hele agrifood-sector. Vandaar de vraag ‘hoe we het voedselspel kunnen veranderen’. Voor de varkensboer ligt de sleutel in verdergaand rendement. Maar dan niet door meer biggen per zeug; dat is ethisch, economisch en natuurlijk gezien geen optie. En betere samenwerking in de sector gaat te kort door de bocht. Daarom zoeken we naar nieuwe, circulaire manieren voor rendementsvergroting. We kijken bijvoorbeeld naar de afvalreststromen, naar andere soorten verpakkingen, naar innovaties in het veevoer om voedselverspilling tegen te gaan, naar kennisexport.”

Handen ineen in scale-up-programma
“Nu eens niet met als doel om de productie op te voeren of de winstmarge te vergroten, ten koste van een andere ketenpartij of de consument. We gaan anders samenwerken, zodat de sector en keten weer financieel en maatschappelijk gezond worden. Dit uitgangspunt krijgt vanuit Den Bosch inmiddels bijval van AgriFood Capital, Grow Campus, OndernemersLift+ en KplusV, die de krachten hebben gebundeld in het Agrifood scale-up-programma. Een innovatieve steun in de rug voor agrifood-ondernemers die aan de groei van hun bedrijf én de samenleving willen werken.”

Meedoen of -denken?
Wil jij als ondernemer in de agrifood ook aan de slag met de uitdagingen van de sector? Of denk je als ketenpartij een steen te kunnen bijdragen? Bel of mail dan eens met onze adviseurs Willem van de Kerkhof of Lennard Nellestein.

Laat je ook eens inspireren door best practices van Frievar en Keesmakers.

Werk maken van de uitdagingen in de agrifood-sector? Contact ons eens

drs. Hendrik van der Meulen

06-27 08 55 73

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.