KplusV ondersteunt regionaal mkb bij digitalisering

13 nieuwe MKB-deals vandaag ondertekend

Actueel nieuws

26/11/2020

Met dertien nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) regionaal het midden- en klein bedrijf. De in totaal 7,5 miljoen uit het MKB-Actieplan geeft gemeenten en provincies meer middelen om te doen wat het mkb in hun regio nodig heeft. De tweede lichting MKB-deals gaat vandaag van start en is goed voor 4,5 miljoen euro. KplusV werkt mee aan de totstandkoming van drie van de MKB-deals; die in Arnhem-Nijmegen, Groot-Amsterdam en Zeeland.

MKB-deals zijn samenwerkingen van gemeenten en provincies om het brede mkb te versterken. Met deze tweede lichting komt het totaal uit op 22 MKB-deals. Hiermee wordt een belangrijke actie uit het MKB-Actieplan verder gebracht, aldus staatssecretaris Keijzer (EZK):

“Of het nu gaat om het opleiden van vakmensen of het versterken van kennisnetwerken: gemeenten en provincies weten vaak het beste wat mkb in de eigen regio nodig heeft. Daarom wil ik met de MKB-deals niet het wiel opnieuw uitvinden, maar geven we wat al draait een extra zet. Zo krijgen ondernemers uit 22 regio’s door heel Nederland ondersteuning die op hen is toegesneden.”

Staatssecretaris Keijzer

Innovatie, internationaal ondernemen, digitalisering en kennisdeling zijn belangrijke thema’s binnen deze lichting van MKB-deals. Met name digitalisering speelt een prominente rol bij de drie MKB-deals waarbij KplusV betrokken is. EZK presenteert alle MKB-deals via een digitaal magazine.

Groot-Amsterdam

Een van de MKB-deals waarbij KplusV betrokken is, is die van Groot-Amsterdam. De MKB-deal voor deze regio voorziet in een “MKB digitaliseringsoffensief”, waarbij specifiek gemikt wordt op de uitdagingen die mkb-ers ondervinden op het vlak van digitalisering. Het doel van het MKB-digitaliseringsoffensief is om minimaal 30.000 MKB-bedrijven te bereiken en hen bewust te maken dat ze binnen dit project op verschillende manieren ondersteuning kunnen krijgen. Allereerst wordt aan minimaal 750 bedrijven een zelfscan aangeboden, waarna diverse trainingen kunnen worden gevolgd op het gebied van digitalisering en data-analyse. Deze scan wordt gevolgd door verschillende trainingsmodules die zich richten op zeven specifieke digitale tools en bijbehorende vaardigheden. Verder wordt het mkb via een online platform gekoppeld aan meer innovatieve mkb-bedrijven waar kennis kan worden gedeeld. En tot slot is er de mogelijkheid om ondersteuning op maat aan te vragen bij experts voor specifieke vragen.

Namens het Ready to Scale ecosysteem werkte KplusV mee aan de totstandkoming van de MKB-deal in Groot-Amsterdam. Ready to Scale is de komende drie jaar verbonden aan deze deal als projectleider.

Arnhem-Nijmegen

Ook in de regio Arnhem-Nijmegen is de digitalisering van het mkb een speerpunt. Zo helpt MKB-deal Sm@rt Together bedrijven in de regio Arnhem-Nijmegen met digitaliseren. Denk aan ondersteuning bij het inzetten van digitale kanalen voor nieuwe afzetmarkten of verdienmodellen. Namens de regio Arnhem-Nijmegen zette Peter de Baat, burgemeester van Montferland en bestuurlijk voortrekker van de regio, zijn handtekening onder deze MKB-deal. De regio kan nu de maximale bijdrage van 400.000 euro van EZK tegemoetzien. De totale investering in het mkb in deze regio bedraagt 1,6 miljoen euro.

Lees meer over de MKB-deal in Arnhem-Nijmegen.

Zeeland

Veel bedrijven in Zeeland willen verder aan de slag met digitalisering, maar weten vaak niet goed hoe. De MKB-deal geeft een impuls om met goede voorbeelden en praktische informatie in die behoefte te voorzien. In Zeeland kennen ondernemers elkaar vaak wel en de lijnen naar de overheid zijn kort. Zeeland wil 2.000 ondernemers bereiken en minimaal 100 van hen concreet verder helpen.

Lees meer over de MKB-deal Zeeland.

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.