Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren open vanaf 10 mei 2016

Subsidie voor kennisvragen, innovatieadvies, haalbaarheidsstudies en R&D-samenwerking

Actueel nieuws

13/04/2016

Sta je als mkb-ondernemer aan de vooravond van een innovatieproject? Wil je onderzoek doen naar de economische haalbaarheid van een innovatie? Wil je een businesscase uitwerken? Of ga je met een andere organisatie aan de slag met een innovatie? Bereid dan nu je subsidieaanvraag vanuit de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) voor. De MIT-regeling gaat 10 mei 2016 al open. KplusV kan je ondersteunen in de aanvraag, projectleiding en versnelling naar de markt.

Wat is de MIT-regeling?
De MIT-regeling is een subsidieregeling voor het stimulering van innovaties bij het mkb die aansluiten bij de landelijke topsectoren. Aanvragen kunnen vanaf 10 mei worden ingediend. Het kabinet en de regio’s stellen in 2016 gezamenlijk € 55 miljoen beschikbaar voor de MIT. Subsidies voor innovatieadvies bedroeg 50% van de kosten tot een subsidiebedrag van € 10.000. Lees hier over de verschillende instrumenten. In de voorgaande jaren was het subsidieplafond snel bereikt. Het op tijd voorbereiden en indienen van de aanvraag is dus cruciaal.

Wanneer kom je in aanmerking?
Ben je mkb-ondernemer en wil je jouw nieuwe product, dienst of technologie op de markt brengen? Heb je hierbij externe ondersteuning nodig van een kennisinstelling, onderzoeks- of adviesbureau? Je kunt dan een subsidie krijgen voor de inhuur van deze dienstverleners. Ook de expertise van KplusV komt hiervoor in aanmerking. Wij kunnen je innovatie ondersteunen met bijvoorbeeld:

  • onderzoek naar de economische haalbaarheid en markten;
  • ontwikkeling van de businesscase;
  • matchmaking voor ontwikkel- of ketenpartners;
  • ondersteuning van interne kennisoverdracht.

Hoe werkt het?
Van 10 mei tot en met 1 september kun je je aanvraag indienen. De verschillende onderdelen van de MIT-regeling kun je hier vinden. Natuurlijk kunnen we je ook adviseren en helpen bij je subsidieaanvraag.

Waarom KplusV?
Onze adviseurs zetten hun expertise in voor de begeleiding in project- of consortiumleiding, het versnellen van de van de innovatie, het aanscherpen van je strategie en de koppeling met relevante (internationale) partijen of netwerken. Daarnaast hebben we een team in huis, dat jouw (groei)financieringspuzzels kan oplossen.

Op dit moment zijn we bijvoorbeeld betrokken bij een MIT-R&D-ontwikkeltraject van een nieuw product voor de pluimveesector, dat in consortiumverband wordt ontwikkeld. KplusV voert hierbij het projectmanagement over de productontwikkeling, inclusief de rapportage naar de subsidiegever. KplusV ziet toe op de voortgang, bewaakt budget en planning, managet de verwachtingen, verzorgt de onderlinge afspraken en zorgt voor een soepele samenwerking tussen de verschillende partners. Wij nemen een onafhankelijke positie in, waardoor wij een goede samenwerking tussen verschillende partijen kunnen versterken en borgen.

Interesse in subsidie, projectleiding of partnersearch?
Wil je meer weten over de regeling? Of ben je benieuwd wat KplusV precies voor je kan betekenen? Bel of mail Matthew Vuijk of Joost de Waard.

Meer weten over de MIT-regeling? Bel of mail me

Maarten van Gils

06 13 05 34 01

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs