Verduurzaming strategische keuze voor mkb

Hoe verduurzaam ik mijn bedrijf?

Onze tips

12/03/2021

Tal van Nederlandse mkb-ondernemers staan voor grote strategische uitdagingen. De wereld verandert snel en als ondernemer moet je anticiperen. Bijvoorbeeld door in je langetermijnstrategie verduurzaming een plek te geven. Bij KplusV Ondernemen helpen we veel mkb’ers met het verduurzamen van hun bedrijf en bij alle andere strategische uitdagingen. Zo wordt je bedrijf toekomstklaar. In dit artikel – deel 1 van een reeks – leggen we uit hoe je dat strategisch aanpakt.

Verduurzaming is zeker niet alleen een politiek vraagstuk. Steeds vaker stellen mkb-ondernemers zich de vraag: ‘hoe verduurzaam ik mijn bedrijf?’. Een vraag die we meestal tweeledig opvatten. Allereerst in de meest directe betekenis; hoe minimaliseren we de ecologische voetafdruk van een bedrijf? Een solide financiële basis blijft daarbij belangrijk, daarom trekken we deze vraag ook iets breder; hoe zorgen we dat je als bedrijf relevant en toekomstbestendig blijft? Verduurzaming is namelijk geen nice to have, maar strategische noodzaak. Daarom vliegen we het verduurzamingsvraagstuk strategisch aan.

Daarvoor gebruiken we het OK! model. Om je te helpen bij het verduurzamen van jouw bedrijf, download je het eerste deel van de methode bij dit artikel.

Download OK! model

Bij KplusV helpen we veel mkb-ers met het verduurzamen van hun bedrijf. Maar verduurzaming gaat ons niet alleen om de waarde op milieu-vlak. Wij kijken breder, namelijk naar alle zes de waardesoorten van Integrated Reporting: financiële, materiële, intellectuele, menselijke, sociaal-relationele, en natuurlijke waarde. We helpen je als ondernemer om inzicht te krijgen in hoe je presteert op deze waardesoorten en welke strategie hieruit volgt.

Mkb verduurzaming middels meervoudige waardecreatie

Om te verduurzamen en dus bij te dragen aan de ecologische doelen, kijk je ook naar niet-financieel rendement. Daarvoor is een nulmeting nodig op de verschillende waardesoorten. Daarnaast breng je in beeld welke interne en externe factoren hier invloed op hebben. Op basis van deze inzichten geef je je strategie vorm.

We onderscheiden de volgende waardesoorten:

 • Financiële waarde: de financiële status van de onderneming. Wat is de aandeelhouderswaarde en hoe liquide is de onderneming? Hoe is het investeringsvermogen van de onderneming?
 • Materiële waarde: omvat de omgevingsinfrastructuur en bedrijfsmiddelen, zoals gebouwen en installaties, evenals vanuit intern oogpunt de kwaliteit van de fysieke werkplek en gereedschappen.
 • Intellectuele waarde: betreft het aanwezige intellect (denk ook aan IP) en de kennis maar ook het innovatief vermogen.
 • Menselijke waarde: betreft de kwantitatieve en kwalitatieve beschikbare menselijke capaciteiten en competenties.
 • Sociaal-relationele waarde: omvat de relationele verbindingen van de gemeenschap met de organisatie en de opvattingen daarover, evenals interne relatie tussen leidinggevenden en medewerkers.
 • Natuurlijke waarde: heeft betrekking op de beschikbare grond-, hulpstoffen, energieresten en afval.

Uit bovenstaande analyse blijken de sterke en zwakke punten van je organisatie. Met deze wetenschap kijk je of in je organisatie het vermogen is om hierop in te spelen.

Mkb verduurzaming: aanpak

Maar hoe maak je deze waardesoorten precies inzichtelijk, zodat je tot een strategie kunt komen en kan prioriteren? Het OK! model biedt een structuur om hiermee aan de slag te gaan, met een integrale aanpak voor het waarnemen, beoordelen, onderzoeken, beïnvloeden en evalueren van factoren in en rondom je organisatie, netwerken en omgeving. Door vanuit de zes waardesoorten gestructureerde vragen te stellen worden waarnemingen rondom relevante bedrijfsthema’s worden vastgesteld.

Door de waarnemingen vervolgens te laten beoordelen vanuit intern en extern perspectief, kun je prioriteren. Deze beoordeelde waarnemingen onderzoeken we vervolgens, zodat te nemen besluiten kunnen worden geïdentificeerd. Het OK! model biedt ook een raamwerk voor implementatie en evaluatie van acties. Daarop aansluitend geeft het OK! model de ruimte om gerelateerd aan verschillende organisatorische aandachtsgebieden implementatie plannen op te zetten, evenals deze te evalueren. Door deze cyclus op verschillende organisatorische aandachtsgebieden toe te passen vindt verduurzaming over de hele breedte plaats. En dat terwijl je jouw volledige managementteam en organisatie daarin meeneemt.

Hoe helpen wij?

Om meervoudige waardecreatie te creëren en verduurzaming te bewerkstelligen, helpt KplusV ondernemers met het OK! model. Als onderdeel hiervan gaan we graag met jou en je managementteam in gesprek. In eerste instantie nodigen we mensen op sleutelposities in je organisatie individueel uit. Zo vullen zij, onafhankelijk van elkaar, een vragenlijst in. De uitkomsten gieten we met het hele team in een totaalbeeld en een rapportage.

Wat levert het jou op?

Door toepassing van het OK! model ontstaat een integraal beeld van je organisatie. Strategische doelen worden helder, binnen de context van duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Bovenal geef je invulling aan verduurzaming door niet alleen financiële waardecreatie als uitgangspunt te nemen.

Het OK! Model biedt je:

 • Een integraal beeld, inclusief rapportage over wat er speelt in uw organisatie en haar omgeving
 • Afdelingen die elkaar beter begrijpen omdat er integraal wordt nagedacht over kansen en bedreigingen
 • Een methodische aanpak om effectiever te vergaderen en problemen op te lossen.
 • Draagvlak binnen de eigen organisatie om te veranderen.

Daarnaast leidt actief communiceren over meervoudige waardecreatie tot:

 • Het beter kunnen aantrekken van nieuw personeel
 • Het werven van nieuwe klanten
 • Betere toegang tot financieringsmogelijkheden[1]
 • Het verbeteren van samenwerkingen met partners

Meer weten?

Download gratis hieronder de eerste drie hoofdstukken van het boek Het OK! model, van Rob Westerdijk. Zo kun je direct zelf aan de slag. Heb je nu vragen over het verduurzamen van jouw mkb-bedrijf? Neem gerust contact op met mij.

Download hier de eerste drie hoofdstukken van het boek ‘Het OK! Model’


[1]  FD: groene revolutie

"Met een idee komen en dat uitbouwen tot een lopend bedrijf, daar word ik enthousiast van!"

Pieter Verstijnen

06 10 45 70 22

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.