Ben je een vervoerder en wil je verduurzamen en groeien en heb je daarvoor een investering nodig?

Begin met een uur investeren in deze check.

Mijn kijk op

25/10/2021

Waar moet je op letten als je een investering nodig hebt? Hoe zorg je ervoor dat jouw vervoersonderneming een aantrekkelijke kandidaat is om gefinancierd te worden?

Waar vroeger vooral gelet werd op de winst, het aantal en soort klanten en in welke mate een onderneming zich positief onderscheidt ten opzichte van de concurrentie, is er tegenwoordig ook een andere trend zichtbaar. Wij zien steeds vaker dat er zeer scherp gelet wordt op de duurzaamheid van het bedrijf en de mate waarin dit door de organisatie uitgedragen en doorleefd wordt. Duurzaamheid kan uitgelegd worden als ‘aandacht hebben voor het milieu’ maar duurzaamheid gaat veel verder dan dit groene aspect. Het gaat er ook om hoe het bedrijf waarde creëert voor het personeel, voor de omgeving en bijvoorbeeld voor relaties.

Juist in ‘vervoerdersland’ is het hebben van een duurzaamheidsstrategie essentieel. Er komen namelijk nogal wat veranderingen op de branche af. Bedrijven die dat helder in het vizier hebben en daar tijdig op anticiperen voegen waarde toe. Waarde in de vorm van ontwikkelde technologie, een sterker team, betere strategische allianties of juist focus op een niche-markt.

We kunnen gerust stellen dat bedrijven die de duurzaamheidsstrategie goed hebben uitgewerkt in een heldere routekaart, hoger worden gewaardeerd en makkelijker worden gefinancierd. Simpel omdat de risico’s bij die ondernemingen lager worden ingeschat.

Investeer daarom een uur van je tijd door de huidige meerjarenstrategie af te zetten tegen de ontwikkelingen die er de komende jaren aankomen op het vlak van techniek, innovatie, wetgeving en de markt. Je kunt het eenvoudig ‘checken’ door de eigen strategie af te zetten tegen de door ons geschetste verwachtingen.

Maak hier een vrijblijvende afspraak met Bas Jongerius

Een investering in het reviewen van de eigen strategie loont zich vrijwel altijd. Het maakt de eigen business case doorgaans waardevoller, waardoor financiering voor bijvoorbeeld het verder verduurzamen van de onderneming makkelijker te realiseren valt.

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.