Omgaan met de coronacrisis voor mkb

Vier tips en inventarisatie maatregelen

Onze tips

16/03/2020

Naast alle zorgen die we hebben over de gezondheid en het wel en wee van onze medemens, vormt het coronavirus en de maatregelen daartegen een acute bedreiging voor veel ondernemers. Behalve de zekerheid dat dit voor onze economie als geheel en bedrijven afzonderlijk grote gevolgen heeft, bestaat vooral veel onzekerheid over de precieze aard en omvang van de gevolgen.

Daarom vier algemene tips die ondernemers in het mkb lucht kunnen verschaffen direct kunnen worden opgevolgd. Iets waarbij wij je kunnen en willen helpen.

 1. Schat de financiële risico’s zo goed mogelijk in en onderneem actie!

  Hoe moeilijk het in de huidige situatie ook is, ga direct aan de slag met het in kaart brengen van de financiële risico’s die jouw bedrijf loopt. Wellicht kun jij nog steeds leveren, maar willen jouw klanten nog steeds afnemen? Hoe zit het met ophanden zijnde investeringen, zijn die echt noodzakelijk, of kun je die beter uitstellen? Wacht niet te lang met handelen, omdat we nog niet weten hoelang deze crisis gaat duren en je dus wellicht elke euro nodig hebt om de rit uit te zitten.

 2. Verlaag lasten of stel deze uit door middel van Force Majeure en uitstel van betaling bij de belastingdienst

  Een optie is om gebruik te maken van een Force Majeure clausule opgenomen, die in veel commerciële contracten (zoals afnamecontracten) is opgenomen. Hiermee is het vaak mogelijk om deze afspraken tijdelijk op te schorten om zo kosten te besparen. Als derde is uitstel van het betalen van belasting mogelijk. Hiervoor dient een externe partij te valideren dat er sprake is van betalingsproblemen die door (de gevolgen van) het coronavirus zijn te verklaren en dat je onderneming buiten deze bijzondere omstandigheid levensvatbaar is. KplusV voert al jarenlang levensvatbaarheidstoetsen uit voor ondernemers in Nederland en zodoende kan KplusV kan dit voor je verzorgen. We vertellen je graag meer hierover.

 3. Trek financiering aan om een dip op te vangen

  Als je ondanks het verlagen van de kosten een kritieke liquiditeitspositie voorziet, is het nog steeds mogelijk om financiering aan te trekken. Wij ondersteunen jaarlijks 250+ mkb’ers bij het aantrekken van financiering en kennen zodoende alle opties, van subsidieregelingen tot bancaire leningen en risicodragend vermogen. Daarnaast is aangekondigd dat de BMKB zal worden verruimd. Ook hiermee kan je krediet aanvragen om het huidige tekort aan cash op te vangen. Wij vragen via de banken met regelmaat de BMKB aan voor ondernemers die groeifinanciering zoeken. Heb je hierbij hulp nodig? Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek.

 4. Volg de RIVM richtlijnen en communiceer helder met klanten en personeel

  Het is begrijpelijk dat je in deze tijd veel zorgen hebt en de gevolgen voor jouw bedrijf flink kunnen zijn. De volksgezondheid – en dus ook de gezondheid van jou en je personeel staan echter voorop. Voor de meest recente actuele informatie en algemeen geldende voorschriften aangaande het coronavirus kun je terecht op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook voor jouw werknemers en klanten roepen de maatregelen veel onzekerheden op. Zorg dat je duidelijk met hen communiceert en zorg dat zij voor vragen bij jou terecht kunnen. Ook zul je maatregelen moeten nemen om de verspreiding te voorkomen. Zorg dat personeel de adviezen van het RIVM in acht neemt.

Het spreekt voor zich dat, als je als ondernemer je bestaanszekerheid wordt bedreigd, de budgetten voor externe hulp eindig zijn. Omdat we natuurlijk doordrongen zijn van de bijzondere omstandigheden, komen we graag tot maatwerk. Heb je onze hulp nodig? Aarzel dan niet om dat ter sprake te brengen. 

Dankzij onze unieke kennis kunnen MKB-bedrijven succesvol zijn. Zo dragen wij ons steentje bij aan een bloeiende economie

Dwayne van der Klugt, MSc

06-27 08 55 94

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.