Onderzoek ondersteuning mkb

Help mee aan betere dienstverlening voor ondernemers in Nederland

KPLUSV onderzoekt

08/07/2021

KplusV onderzoekt de dienstverlening van (semi-)overheidsorganisaties aan mkb-bedrijven. In opdracht van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat brengen we in kaart wat goed gaat en wat beter kan. We vragen mkb’ers daarom om onderstaande enquête in te vullen.

Overheden willen dat het Nederlandse mkb floreert. Verreweg de meeste arbeidsplaatsen en economische activiteit zijn immers aan het mkb toe te schrijven, waardoor het de ruggengraat van onze economie vormt. Om ondernemers in deze bedrijfssector te ondersteunen bestaat er een veelheid aan informatie- en adviesvoorzieningen waar ze op kunnen rekenen.

Toch blijkt het niet altijd eenvoudig voor organisaties om mkb’ers met specifieke vragen en behoeften op de juiste wijze te helpen en door te verwijzen. Dit kan ten koste gaan van de snelheid en laagdrempeligheid waarmee informatie en advies wordt afgegeven, wat juist voor ondernemers zo belangrijk is.

Het Comité en Ministerie van EZK willen daarom graag weten in hoeverre het huidige ondersteuningsaanbod aansluit bij de behoeften van mkb-ondernemers. Met het onderzoek wordt daarom een zo volledig mogelijk beeld geschept van:

  • het perspectief en de behoeften van het mkb;
  • het aanbod van informatie en advies door (semi-)overheidsorganisaties;
  • de aansluiting tussen de vraag van mkb’ers en het ondersteuningsaanbod van (semi-) overheidsorganisaties;
  • de samenwerking tussen (semi-)overheidsorganisaties.

Waaruit bestaat het onderzoek?

Om het beeld te schetsen van het aanbod van de huidige dienstverlening aan mkb-bedrijven door (semi-)overheidsorganisaties, worden onder meer deskresearch activiteiten en interviews uitgevoerd. Tevens worden ondernemers zelf bevraagd. Onder meer via focusgroepen en deze enquête. Ook de kanalen van ondersteuningsorganisaties zelf, worden hiervoor ingezet.

Ben jij mkb-ondernemers en draag je graag bij aan de optimalisatie van ondersteuning aan ondernemers zoals jij? Vul dan de enquête in; dat kost je maar 15 minuten.

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.