Cleantech-start-ups: dé motor voor een duurzame economie

In gesprek hierover met adviseur Maarten de Vries

Mijn kijk op

15/06/2015

Start-ups zijn ‘hip’ en ‘hot’. Dat laat de oprichting van de StartupDelta zien, waartoe het kabinet eind 2014 besloot. Maar dat bewijzen ook bedrijven als Google, Tesla en Facebook, die ooit begonnen als start-ups en nu heuse gamechangers zijn. Een bijzondere categorie zijn de starters in de cleantech-sector, vindt adviseur Maarten de Vries. We spreken hem hierover op het duurzame Industriepark Kleefse Waard.

Voor de niet-ingewijden onder ons: wat is – in een notendop – de StartupDelta? En waarom zijn starters zo belangrijk?
“De wens van het kabinet is om van Nederland een startersbroeinest te maken met internationale allure. Daarvoor heeft het de StartupDelta in het leven geroepen, die sinds eind vorig jaar actief is en Neelie Kroes als ambassadeur heeft. Ons land zet in op start-ups, omdat zij aan de wieg staan van innovaties en hiermee de werkgelegenheid en economie een boost geven.”

Wat maakt startende ondernemers in de cleantech extra speciaal?
“De belangrijkste reden is dat zij niet alleen nieuwe banen en economische vooruitgang creëren, maar ook bijdragen aan een duurzame wereld. Ze zorgen dus voor ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. Daarnaast durven de innovatieve starters in deze sector de lacunes op te vullen, waar gevestigde bedrijven hun vingers liever niet aan branden. De startende ondernemer neemt dus risico’s en is flexibel. Hierdoor kan hij beter nieuwe concepten ontwikkelen en die uitwerken tot duurzame technologieën.”

Op welke terreinen bewegen deze start-ups zich precies?
“Daar is niet één antwoord op te geven. De sector van de cleantech (in het Nederlands: energie- en milieutechnologie) is heel breed en gedifferentieerd. Met veel verschillende toepassingen en technieken. De innovatieve ideeën en ontwikkelingen raken wel allemaal de containerbegrippen energie en milieu, maar lopen vervolgens uiteen van woningisolatie en afvalrecycling tot de productie van biobrandstoffen.”

Altijd interessant: kun je een trend noemen in de wereld van de cleantech-starters?
“Gek genoeg zien we het aantal start-ups dat zich per jaar vormt in deze sector, sinds 2013 daalt. Ontstonden er in 2012 bijna achthonderd nieuwe bedrijven; een jaar later waren dit er ruim vijfhonderd. Een afname van 30%. Terwijl het totaalaantal startende ondernemers in Nederland – dus over alle sectoren bekeken – juist groeit. Net als de spin-offs vanuit kennisinstellingen.
We moeten er nu voor zorgen dat de dalende trend in onze cleantech wordt doorbroken. Anders bestaat het risico dat de sector achteropraakt op die in andere landen. Onder meer de StartupDelta kan hiervoor de handschoen oppakken.”

Wat kunnen we doen om de startende ondernemer sterker te laten staan?
“Voor beginnende bedrijven is het vaak moeilijk om op eigen kracht waardevolle kennis te herkennen, op te nemen en toe te passen. Het kan dan slim zijn de samenwerking op te zoeken met ondernemers in de regio. Onder het motto ‘samen staan we sterk’. Nederland kent legio initiatieven die de regionale bedrijvigheid bevorderen, met namen als: valley’s, clusters en ecosystemen. In de cleantech bestaan onder meer Energy Valley (noorden), Stichting Kiemt (oosten), Clean Tech Delta (westen) en Brainport Regio (zuiden). Hierin werken de vier O’s – ondernemers, overheid, onderzoek en onderwijs – met elkaar samen. Niet elke regio kent overigens evenveel starters. Kijken we naar onze provincies, dan steken Zuid-Holland, Brabant, Gelderland en Noord-Holland er met kop en schouders bovenuit. Dat geeft deze gebieden een sterke economische positie.”

Welke rol van betekenis kun jij spelen voor de cleantech-start-up?
“Als adviseur van KplusV ben ik nauw betrokken bij deze groep starters. Mijn collega’s en ik ondersteunen hen bijvoorbeeld binnen diverse platforms, zoals Kiemt en Green Metropole. We scouten en screenen start-ups, en helpen hen de volgende stap te nemen. Dit doen we met op maat gesneden een-op-een-begeleiding en een relevant netwerk. Ook zetten we ons ervoor in om de kennis die op universiteiten en hogescholen wordt ontwikkeld, naar de markt te brengen. Daarvoor zijn we actief in zogenoemde valorisatieprogramma’s.

Innovatieve oplossingen niet alleen bedenken, maar ook toepassen. Dat geeft mij energie.

MA Helena Buehler

06-27 08 55 41

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.