Strategisch verduurzamen

Hoe verduurzaam ik mijn bedrijf?

Onze tips

09/04/2021

Tal van Nederlandse mkb-ondernemers staan voor grote strategische uitdagingen. De wereld verandert snel en als ondernemer moet je anticiperen. Bijvoorbeeld door in je langetermijnstrategie verduurzaming een plek te geven. Bij KplusV Ondernemen helpen we veel mkb’ers met het inbedden van verduurzaming in de bredere bedrijfsstrategie. Zo wordt je bedrijf toekomstklaar. In dit artikel – het derde en laatste deel van de reeks – gaan we in op wat je doet. Actie dus!

Nadat we in artikel 1 de aanleidingen hebben besproken en in artikel 2 het waarnemen van interne en externe ontwikkelingen, is het nu tijd om deze observaties om te zetten in actie. Op deze manier zijn tevens de strategische sessies met je onderneming gestructureerd.

Wat heb ik hier aan?

In dit artikel lees je hoe je de strategische inzichten opvolgt die je via het OK! Model opdoet. Alleen door actie wordt je onderneming duurzamer en toekomstbestendiger. Wil je gelijk naar het overzicht van de héle methode, van aanleiding tot actie? Download dan hier het overzicht van de OK! Methode.

Vier velden

In het eerste deel staan we uitgebreid stil bij de relevante externe ontwikkelingen en bij de interne kwaliteiten van je onderneming. Daarnaast geeft het waargenomen beeld inzicht in:

  • wie heeft wat als vraagstuk ervaren (zwakten of gebrek aan informatie);
  • in welke aandachtsgebieden doen deze vraagstukken zich voor of kan deze zich voor gaan doen? Dit deel droeg een inventariserend en problematiserend karakter en leidde niet tot oplossingen of acties.

In dit deel gaan in op de handelingen. We maken hierbij onderscheid tussen vier velden:

1. Beoordelen

Bij de stap “Beoordelen” gaan we met de gevonden antwoorden uit deel II aan de slag. Hierbij volgen we vijf stappen:

  • Het verzamelen van alle vraagstukken uit de waarnemingen,
  • Relaties aangeven tussen de vraagstukken: ketens van samenhang;
  • Groeperen naar mate van invloed op de zes waarde-soorten;
  • Definiëren van de vraagstukken tot hoofdvragen;
  • Komen tot een prioritering.

Daarna kunnen we aan de slag met één van de ketens van samenhang.

2. Analyseren

Onder analyseren verstaan we de onderzoeksactiviteiten die leiden tot het vinden van de oorzaak van een probleem en/of het vinden van het beste alternatief in een keuzesituatie. Daarbij kunnen we kiezen tussen probleemanalyse en besluitvormingsanalyse. Bij probleemanalyse wordt een ongewenste situatie onderzocht en gaan je medewerkers op zoek naar de oorzaak.

Bij besluitvormingsanalyse ligt er een keuze voor en gaat het om het vinden van het meest aantrekkelijke alternatief voor alle belanghebbenden die bij het besluitvormingsproces zijn betrokken of er mee te maken krijgen. Daarbij is het gezamenlijk ontwikkelen van criteria de essentie van besluitvormingsanalyse.

Voorbeeld van keuzesituatie: in een productieorganisatie is geconstateerd dat de productiecapaciteit te gering is. De vraag is: ‘Wat is de meest effectieve maatregel om dit op te lossen?’ Alternatieven kunnen zijn: de personele capaciteit uitbreiden, werkprocessen vereenvoudigen, het machinepark uitbreiden, opleidingen en trainingen aanbieden voor het productiepersoneel maar ook grondstoffen elders inkopen, een andere productieorganisatie overnemen en dergelijken.

Het OK! Model voorziet in een volledig stappenplan om deze alternatieven tegen elkaar af te wegen en als managementteam de knoop door te hakken, zodat het meest aantrekkelijke alternatief wordt ingezet.

3. Beïnvloeden

Na het nemen van de beslissing kun je deze uitvoeren. Dit onderdeel heet beïnvloeden, omdat we de (dis)balans op de waardesoorten beïnvloeden. Oftewel: je zorgt als ondernemer voor balans op de zes waardesoorten.

Het is nu zaak om een plan op te zetten voor een succesvolle implementatie. Ook hierin voorziet het OK! Model je van de juiste formats om dit plan op te zetten, inclusief een risicoanalyse.

4. Evalueren

In deze stap beoordelen jij en je medewerkers of de uitgevoerde maatregelen hebben bijgedragen aan waardecreatie. Anders gezegd: worden de resultaten van de uitgeoefende invloed als goed ervaren?

Daarnaast wordt het ingezette proces en het daarbij gebruikte plan ook geëvalueerd.

Hopelijk heb je nu een goed beeld hoe je vanuit het OK! Model actie onderneemt. Deze onderdelen vragen uiteraard om meer diepgang in strategische sessies met je team. Wil je alles nog eens zien in één helder overzicht? Download dan de sheet hieronder.

Download overzicht OK! Model

"Met een idee komen en dat uitbouwen tot een lopend bedrijf, daar word ik enthousiast van!"

Pieter Verstijnen

06 10 45 70 22

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.