Toekomstklaar ondernemen in drie stappen

Ben jij voorbereid op de toekomst?

Onze tips

24/09/2020

Wie huurt er nog wel eens een film? Het antwoord lijkt nu vanzelfsprekend, maar verraste vijftien jaar geleden een tot dan toe succesvol bedrijf. In twintig jaar groeide het Amerikaanse Blockbuster van één naar 2.700 winkels. De transitie van VHS naar DVD doorstond het bedrijf met glans, maar de overgang van offline naar online werd het bedrijf fataal. Tussen het hoogtepunt in 2005 en het faillissement in 2010 zaten slechts vijf jaren. Het kan snel gaan.

Dit gaat jouw bedrijf natuurlijk niet gebeuren. Natuurlijk zijn de omstandigheden van Blockbuster uniek, maar ook voor jouw bedrijf is stilstand waarschijnlijk achteruitgang. Voortdurende oriëntatie op de markt en de maatschappij als geheel is noodzakelijk. In dit artikel reiken we je concrete tips aan om dat te doen en ook bieden we je een handvat in de vorm van het KplusV Ondernemen Canvas.

Negatieve impact van verandering

Digitalisering, verduurzaming, disruptieve innovatie, COVID-19 en de noodzaak tot sociale impact. Dit zijn enkele trends en veranderingen waar bijna iedere onderneming mee te maken heeft of krijgt. Trends waarvan de kansen en bedreigingen soms pas laat in beeld komen, waardoor een ondernemer geen tijd meer heeft om te reageren, met alle gevolgen van dien. Daarom is het van belang dat bedrijven toekomstklaar ondernemen.

Bedrijven die onvoldoende aanpassingsvermogen hebben, bedreigingen te laat zien aankomen of negeren, lopen vroeg of laat aan tegen een flinke terugval van de omzet, soms met faillissement tot gevolg. Voorbeelden te over. Gelukkig valt van die voorbeelden ook veel te leren.

Opkomst en ondergang van Blockbuster

Blockbuster negeerde de kansen en bedreigingen van digitalisering tot het te laat was. Natuurlijk zagen zij de online markt ook groeien, maar de organisatie was geheel gebouwd rondom haar fysieke winkels. Een puur online concept paste niet in de strategie en het bedrijf stond daar dus niet voor open. Dat verklaart ook waarom zij zich wel konden aanpassen aan de DVD, want dat paste wel in het concept. De focus op de fysieke winkel leidde tot tunnelvisie, waardoor kansen en bedreigingen over het hoofd werden gezien. In het geval van Blockbuster wel heel letterlijk, want ooit kwam er eens een ‘bedrijfje’ langs dat heel graag wilde samenwerken op online gebied. Maar het nietige ‘Netflix’ werd de deur gewezen…

Een Nederlands voorbeeld is Polaris. Deze nieuwe boekhandel, een samenvoeging van de verlieslatende De Slegte en Selexyz, moest de toekomst van de Nederlandse boekhandel vormgeven. We weten hoe dit is afgelopen, maar waar kwam dat eigenlijk door? Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar het is duidelijk geworden dat Polaris vooral heeft inzet op kostenbesparing en efficiëntie, maar onvoldoende heeft nagedacht over de aanleiding van het verlies en veranderende klantbehoeften.

Zowel Polaris als Blockbuster zijn overvallen door belangrijke trends die een negatief effect hebben gehad op de Product Life Cycle van hun producten en diensten. De Product Life Cycle beschrijft de opgang en ondergang van een product of dienst, zoals hieronder is weergegeven in de grafiek. Een eenvoudig model, maar als jouw product naar ‘Afname’ wordt gedrukt omdat de klantbehoefte verandert (Polaris) of omdat er een betere oplossing op de markt komt (Blockbuster), kunnen de gevolgen groot zijn. Zeker als je dan niet voldoende aanpassingsvermogen hebt.

Product Life Cycle

Niet alleen digitalisering

Bovenstaande bedrijven zijn slachtoffer van het succes van digitale kanalen om klanten te bereiken. Maar laat je niet verleiden tot de gedachte dat het hier alleen om een digitale trend gaat. Recent is FOREVER 21 in Amerika failliet gegaan. Deze keten met ooit meer dan 800 filialen bleef zich richten op fast fashion, gekenmerkt door een hoge negatieve impact op het milieu.  Dat accepteert de nieuwste generatie consumenten (Generatie Z) niet meer. Duurzaamheid is nu een ‘must have’. Omdat FOREVER 21 zich niet aanpaste, bleven de klanten weg en verloor het haar eens zo sterke positie in de markt.

Drie stappen

Bij KplusV Ondernemen vinden we dat elke ondernemer in beeld moet hebben welke trends invloed (gaan) hebben op de business. Wij dagen ondernemers dan ook uit om uit de operatie te kruipen en een moment te nemen om na te denken over de toekomst. Zo kun jij in drie stappen toekomstklaar ondernemen:

  1. Breng in kaart waar het bedrijf vandaag de dag staat. Wat zijn de belangrijkste verdienlijnen en waar zijn die van afhankelijk? Wat zijn de toekomstplannen en waar is het succes van die plannen van afhankelijk?
  2. Onderzoek welke van deze afhankelijkheden door de belangrijke trends onder druk kunnen komen te staan, of waar juist kansen ontstaan. Hierdoor ontstaat een analyse van de huidige status van jouw bedrijf en van jouw toekomstplan. Hiermee kun jij concluderen of, en waar, jouw strategie moet wijzigen.
  3. Als de strategie gewijzigd moet worden, maak dan een actieplan dat elk kwartaal besproken wordt in uw kwartaalbespreking (of ander soortgelijk overleg). Zo kun jij vinger aan de pols houden, en zien of de wijzigingen in de strategie leiden tot het juiste resultaat.

Onze klanten vinden het vaak moeilijk om deze stappen te zetten. Maar uit ervaringen weten we dat beginnen de moeilijkste stap is. Wij raden ondernemers dan ook aan om een middag te besteden aan deze vragen. Kom jij er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.

Wil jij gebruik maken van onze praktische tools om deze stappen te doorlopen? Download dan hieronder het KplusV Ondernemen Canvas, met instructie. Zo beschik je over alles om de eerste van de drie stappen te zetten.

Download Canvas

Dankzij onze unieke kennis kunnen MKB-bedrijven succesvol zijn. Zo dragen wij ons steentje bij aan een bloeiende economie

Dwayne van der Klugt, MSc

06-27 08 55 94

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.