Zeven lessen van een startup avontuur

Ervaringsdeskundige aan het woord

Mijn kijk op

08/08/2019

Van een goed idee een succesvolle onderneming maken. KplusV helpt je daarbij. Daarbij gebruiken we onze ervaring mét ondernemers en áls ondernemers. Want diverse KplusV-adviseurs zijn zelf ondernemer (geweest).

Sinds begin 2019 werk ik met veel plezier bij KplusV. Wij werken op het snijvlak van de innovatieve, duurzame en sociale economie. Ik houd me daarbij dagelijks bezig met het adviseren van innovatieve bedrijven die op zoek zijn naar (startup) financiering.

Nog niet zo heel lang geleden zat ik echter aan de andere kant van de tafel: van mei 2017 tot eind 2019 was ik namelijk zelf ondernemer. Ik stond aan de wieg van de startup ‘Platform Eerlijk Wonen’. In deze periode heb ik onwijs veel lessen geleerd waar ik nu profijt van heb in mijn werk bij KplusV, maar ook daarbuiten. De zeven belangrijkste inzichten die ik daarbij heb opgedaan, heb ik in dit artikel opgetekend. Dat was (en is) best spannend, ik ben dan ook erg benieuwd naar reacties: vind je het herkenbaar? Of ben je benieuwd naar meer achtergrond? Laat gerust van je horen.

Wat is Platform Eerlijk Wonen?

Tien tot twintig procent van de sociale huurwoningen in Amsterdam wordt illegaal onderverhuurd, terwijl er een wachtlijst bestaat van vijftien tot twintig jaar. Om dit probleem aan te pakken heb ik met mijn toenmalig collega Platform Eerlijk Wonen opgericht, onder de vlag van de ToetsPraktijk. Door middel van het combineren van databronnen waren we met het team (en datascience hulp van de JADS) in staat om de adressen te alloceren waar het risico op woonfraude het grootst is. Onze belangrijkste opdrachtgevers waren woningcorporaties, gemeenten en particuliere verhuurders.

Les 1: houd je kosten in gezonde verhouding met je omzet

Platform Eerlijk Wonen zag het licht in mei 2017, nadat een particuliere vastgoedeigenaar ons opdracht gaf om woonfraude te onderzoeken in zijn vastgoed in Amsterdam. Na deze eerste omzet, positief stemmend marktonderzoek en leuke eerste gesprekken met woningcorporaties, werden we zo enthousiast dat we direct geïnvesteerd hebben in uitbreiding van projectteam. Een relatief hoge burn rate tegenover een eenmalige omzet zette meteen het team onder hoogspanning.

Les 2: Cash = King! Enthousiasme is nog geen offerte, offertes zijn nog geen facturen en een factuur is nog geen betaling. 

Vaak gingen de gesprekken met een woningcorporatie of een gemeente snel de goede kant op: er was enthousiasme over het idee en er werd ook serieuze interesse getoond in het afnemen van onze diensten. Echter, in de praktijk werden er nog geen offertes getekend, laat staan facturen betaald. De daadwerkelijke betaling van de tweede opdracht vond zeven maanden later plaats. Die eerste betaling van klanten is zó belangrijk. Het geeft vertrouwen, zorgt voor rust en laat zien dat je met iets bezig bent waar klanten op zitten te wachten.

Les 3: creëer duidelijkheid over de rollen, bijdragen en visie met alle aandeelhouders

Doordat in het team en bij de betrokken investeerders geen helderheid was gecreëerd over de rollen, verantwoordelijkheden en rewards, ontstond er ruis in het team. Vanuit een projectleidersrol werd ik met veel plezier en enthousiasme verantwoordelijk voor de dagelijkse business. Daarnaast spraken we over een meer formele rol: als medeoprichter, dus ook een aandeel in de BV. Echter werden deze verantwoordelijkheden niet helder met alle aandeelhouders vastgelegd en geoperationaliseerd. Voor mij persoonlijk leidde deze onduidelijkheid en onzekerheid tot een dalende motivatie.  

Les 4: zorg dat de vaardigheden om je product of dienst te creëren in je team verankerd zitten.

Om wijzigingen direct door te voeren, waren in ons geval IT en data Science skills vereist. Die hadden we in het directe netwerk, maar niet structureel in het team. Praktisch betekende dit, dat we vier weken verder waren als we een nieuwe feature in het product wilden. Als je woonfraude opspoort met data en technologie, dan moet je dus data en tech in het hart van je team hebben.

Les 5: probeer zo nauw mogelijk met de klant samen te werken bij de productontwikkeling

Terwijl het team druk was met het oprichten van de BV, marketing activiteiten (website en communicatie materialen maken), een businessplan en het meedoen aan Startup in Residence Amsterdam (waarover later meer), zijn we te weinig bezig geweest met het product zelf. Hierdoor wisten we onvoldoende hoeveel toegevoegde waarde ons product levert voor onze klanten. Door veel tijd met de klant door te brengen test je je ‘riskiest assumptions’. Daarmee verlaag je de risico’s van de vroege fase door de aannames uit je idee te halen.

Les 6: betrek ook bestuurders in gemeentelijke besluitvormingstrajecten

De gemeente Amsterdam leek dankzij deelname aan Startup in Residence klant te worden. Startup in Residence Amsterdam is een fantastische manier om er achter te komen of de gemeente ‘launching customer’ kan worden. Echter, nadat het ambtelijk apparaat inclusief directie akkoord was met ons voorstel en projectplan, moest het door de wethouder Wonen nog goedgekeurd worden. Hoewel wij voorgesorteerd waren op een flinke opdracht, koos de wethouder ervoor om in de strijd tegen woonfraude niet met private partijen samen te werken. Hadden we hem eerder geïnformeerd dan hadden we kunnen kijken naar andere oplossingen. Dat was nu te laat. Dit gecombineerd met les 1 leidde ertoe dat de stekker uit de startup werd gehaald.

Les 7: vind een project waar je passie ligt

Als je een startup wil opzetten, vraagt dit nogal wat commitment. 24/7, en voor meerdere jaren. Daarom kan het beter een thema en markt zijn waar je jezelf goed bij voelt en energie van krijgt. Voor mij persoonlijk betekent het dat ik niet per sé in een specialistische niche als woonfraude of data analytics wil werken, maar meer business development in het algemeen leuk vind. De meeste energie krijg ik van het opzetten van een nieuw concept of het bijdragen aan een concept van een ondernemer.

 Dit zijn de zeven belangrijkste lessen die ik meeneem en graag met jullie deel. Dit is zowel een documentatie van mijn eigen geleerde lessen voor mijzelf als mogelijk een les voor de geïnteresseerde lezer. Ik ben dan ook erg benieuwd naar reacties: herken je je eigen situatie hierin of heb je een soortgelijk traject doorlopen? Laat het me weten!

"Met een idee komen en dat uitbouwen tot een lopend bedrijf, daar word ik enthousiast van!"

Pieter Verstijnen

06 10 45 70 22

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.