Istock 1395129919 (1)

Circulair en klimaatgericht handelen voor gemeenten

Gemeenten staan voor grote uitdagingen: energie, grondstoffen, landbouw, voedsel, circulariteit, en meer. Het begint te duizelen. Het Klimaatakkoord is wél helder: 55% minder uitstoot in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Om stappen te maken kun je als gemeente ondersteuning krijgen van bijvoorbeeld het Klimaatfonds en de CDOKE-regeling. Maar waar begin je?

Op deze pagina bieden we een overzicht van de praktische oplossingen waar je mee aan de slag kunt. Ben je op zoek naar samenhang, inzicht en overzicht? En hoe je acties, activiteiten, korte- en langetermijnvisie en een sterke call to action prioriteert? Wij denken graag met je mee.

Duurzame bedrijfsvoering voor gemeenten

Onze aanpak voor het structureel verduurzamen van de bedrijfsvoering is helder gestructureerd rond drie vragen. In alle eenvoud: wat is de opgave, wat past er en hoe pakken we het aan? We laten zien wat er kan en we zorgen dat dat ook gebeurt. Zo bouwen we samen aan een blijvend resultaat, waar je mee verder kunt zodra wij weg zijn. We helpen je het verschil te maken, in elke stap. 

Lees meer
Duurzame gedragsverandering in afvalbeleid

We werken hard aan de vermindering van het restafval om de VANG-doelstellingen te halen, maar er moeten nog grote stappen gezet worden. Of inwoners daadwerkelijk hun afval succesvol verminderen en scheiden, hangt namelijk af van hun houding en gedrag. Daarom zijn wij voorstander van het integraal meenemen van gedragsverandering in het afvalbeleid. Niet makkelijk, wél nodig. We zetten de drie belangrijkste stappen op een rij.

Lees meer
Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Onze integrale aanpak helpt het parkmanagement, bedrijven en ondernemersverenigingen om het fundament onder een toekomstbestendig bedrijventerrein te bouwen. We hanteren het principe 'Samen doen, Zelf doen’ om stap voor stap de organisatiegraad te versterken. Deze organisatiekracht en verbinding is nodig om tot gezamenlijke actie over te gaan en een blijvend duurzaam resultaat te realiseren.

Lees meer
Circulair beleid en inkopen

Effectief bijdragen aan de klimaatdoelen, een 100% circulaire economie in 2050 en de Green Deal. Integraal circulair beleid is essentieel. Dat begint met kansen verkennen en een plan hebben. Eén van de kansen is verduurzaming van je inkoopproces. Met onze beproefde methoden realiseer je een duurzaam en impactvol inkoopproces. 

Lees meer
Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit is de schakel in verschillende maatschappelijke opgaven of in de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering. Bereikbaarheid, vitaliteit, inclusiviteit en leefbaarheid komen samen in de mobiliteit van de toekomst. Tegelijkertijd zorgt de mobiliteits- en transportsector voor circa een derde van de CO2-uitstoot en een kwart van de luchtvervuiling. Niet voor niets zet de mobiliteitstafel binnen het Klimaatakkoord in op een integrale benadering van het mobiliteitssysteem. Sleutelwoord? Verbinden! En dat is precies waar wij goed in zijn. Wij verbinden partijen, sectoren en domeinen. Hoe? 

Lees meer
Financieren van maatschappelijke transities

Concrete oplossingen voor transitievraagstukken hebben de juiste financiering nodig. Het tempo waarop dit nu gebeurt, ligt echter niet hoog genoeg om de torenhoge ambities te bereiken. Het publieke geld is er, maar blijft op de plank liggen of wordt niet goed ingezet. Effectieve financiering leidt volgens ons tot versnelling van de transities. We bieden vijf perspectieven op hoe we het financieren van transities kunnen verbeteren.

Lees meer
Enkele opdrachtgevers
Logo Gemeente Nijmegen
Logo Gemeente Teylingen
Logo Gemeente Enschede
Logo Gemeente Vijfheerenlanden
Logo Gemeente Utrecht
Logo Gemeente Apeldoorn
Logo Gemeente Emmen
Logo Gemeente Leiden
Deel