ROZING2 Rotterdam 1920X500

Regionale samenwerking als basis voor maatschappelijke vraagstukken

Maatschappelijke opgaven en duurzame economische ontwikkeling staan hoog op de agenda. Het gaat in het leven niet alléén om groei en om geld, maar ook om een schone, comfortabele en veilige leefomgeving, met goede voorzieningen. Maar hoe zorg je als gemeente, provincie, Economic Board of regionale samenwerking dat je oplossingen creëert voor maatschappelijke opgaven? Hoe stimuleer je als provincie duurzame regionale economische ontwikkeling?

Samenwerking is de sleutel tot succes

Onze ervaring is dat er één aanpak is die duurzaam werkt: Publiek-Private Samenwerking. Een samenwerking die de verbinding legt tussen maatschappelijke opgaven en de gewenste regionale ontwikkeling. Want om écht impact te maken, is een integrale manier van kijken nodig. Binnen organisaties, maar ook tussen organisaties. Die samenwerking starten en impactvol maken, is spannend.

Toon mij de aanpak
Van sectoraal naar opgavegericht werken

Om succesvol te werken aan maatschappelijke opgaven en duurzame economische ontwikkeling, kijken we bottom-up naar de regio. Wat zit er in die samenleving, welke plannen en initiatieven zijn er al en hoe kunnen we samenwerken om de doelen te bereiken? Afdelingen van organisaties zijn echter sectoraal ingericht, niet opgavegericht zoals biodiversiteit. Samenwerking over de muren van afdelingen en organisaties heen is dus essentieel. 

Een heldere en realistische roadmap

Wie doet wat en wanneer? Daarvoor stellen we samen een heldere en realistische roadmap op, met logische en haalbare stappen. We bepalen wat je op welk niveau kunt oplossen, en dus ook wat het beste werkt op regionaal niveau, met een focus op de rol van ondernemerschap. We vertalen visionaire vergezichten naar de weerbarstige praktijk. We bedenken en faciliteren, we verbinden en onderzoeken, en we managen processen. 

Lees meer over de roadmap
Hidden champions; de verborgen parels in het mkb

De regio's en het mkb hebben elkaar veel te bieden. Maar regio's kunnen het mkb vaak onvoldoende bereiken met beleid en instrumentarium. Het is belangrijk dat deze hidden champions vitaal én in Nederland blijven, omdat ze van grote waarde zijn voor de concurrentiepositie, voor veel banen zorgen en daarmee een factor van grote economische betekenis zijn in de regio. Wat kunnen we doen?

Download de essay
Deel