Terug
Adviseur

Bijdragen aan meer gelijke kansen in de samenleving motiveert mij enorm. Ik doe dit als onderwijskundige het liefst door me in te zetten voor vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Ik vind het hierbij belangrijk om buiten de standaard kaders van onderwijs te kijken en samenwerking te faciliteren tussen partijen die elkaar normaal gesproken niet zo makkelijk vinden.


"Ik ontwikkel onderwijs en projecten die bijdragen aan een samenleving met meer eerlijke kansen"

Je kunt bij mij terecht voor de verbetering van onderwijs. Ik geloof dat onderwijs de manier is om mensen dichter bij elkaar te brengen én bij te dragen aan een betere maatschappij. Ik werk het liefst aan projecten waar die factoren samenkomen.

Annet Van Der Riet 1 Vierkant
Expertise

Ik ben een onderwijskundige met ervaring in het Hoger Onderwijs en met het Leven Lang Ontwikkelen van professionals.

Bij de Universiteit Utrecht heb ik gewerkt aan de vernieuwing van het onderwijs. Door het adviseren en trainen van docenten heb ik hen geholpen met technologische en onderwijskundige innovaties. Daarnaast ontwikkelde ik leertrajecten voor docenten op veel verschillende thema’s zoals: curriculumontwikkeling, blended- en hybride onderwijs, activerend onderwijs en challenge based learning.

Op dit moment houd ik me bezig met het opzetten van nieuwe samenwerkingen in het onderwijs, waarbij studenten samen met bedrijven aan projecten werken. Niet alleen studenten leren van deze praktijkervaring, ook medewerkers en bedrijven groeien hierdoor.

Deel