Terug
Adviseur

Hoe houden we de zorg kwalitatief hoog en betaalbaar, met het tekort aan zorgpersoneel, de oplopende vergrijzing en het toenemende aantal chronisch zieken? Dit is één van de complexe maatschappelijke uitdagingen – ofwel "wicked problems" – waar we momenteel voor staan. Vanuit mijn achtergrond in filosofie vind ik het interessant om dit soort vraagstukken vanuit een brede context te bestuderen. Als bedrijfskundige gespecialiseerd in change management kijk ik hoe je vanuit ondernemerschap en samenwerking stuurt op verandering binnen een ecosysteem.


"Wicked problems intrigeren mij, omdat er meestal niet één innovatieve oplossing is en omdat het om een verandering in gedrag en mindset vraagt van veel verschillende partijen binnen een ecosysteem"

Voor verandering is het van belang om de drijfveren en ambities van mensen en partijen te doorgronden. Door verschillende perspectieven bloot te leggen kunnen belangen tegen elkaar worden afgewogen. Ik vind het leuk om problemen te verhelderen, zodat gemeenschappelijke opgaven kunnen worden geformuleerd. Het werken met mensen richting een gezamenlijk doel geeft mij energie. Mijn kracht ligt in het vormgeven van duurzame netwerken en het faciliteren van het open innovatieproces. Met deze kennis, een positieve instelling en een leiderschapsstijl gericht op samenwerking en inspiratie weet ik mensen in beweging te krijgen en nieuwe initiatieven op te starten.

Ditte De Graaf 1 Vierkant
Expertise

Enerzijds ben ik gespecialiseerd in het opzetten van ondernemerschapsprogramma’s, innovatielabs en open innovatietrajecten. Anderzijds heb ik  ervaring met het ontwerpen en faciliteren van co-creatie sessies en het coachen van individuele ondernemers. Mijn ervaring ligt weliswaar in de zorg (zie ook de Zorgambassade) en het onderwijs, maar ik heb affiniteit met het innovatieproces in de breedste zin van het woord. 

Opdrachten KplusV:

  • EFS Vlanderen: proces evaluatie van het Pan-European Social Innovation Lab (PENcIL project). We evalueren het opzetten van vier competentie centra voor sociaal ondernemers binnen Europa en de onderlinge samenwerking.

Eerdere ervaring:

  • Innovatielab binnen een hogeschool: opzetten van living labs waar onderzoekers, technologiepartijen en retailers samen onderzoek doen om de fysieke winkel aantrekkelijk te maken met de opkomst van e-commerce.
  • Startup Campus voor studentondernemers: de ontwikkeling van een ondernemerschapsprogramma en het organiseren van sessies voor samenwerking.
  • Innovatieprogramma binnen een zorginstelling: helpen van zorgprofessionals om hun innovatie ideeën te concretiseren en het creëren van ruimte om te experimenteren in de praktijk.
Deel