Terug
Adviseur

Het is mijn missie om de wereld straks beter achter te laten dan dat ik ‘m kreeg. Hiertoe werk ik aan impactvolle oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

Ons lineaire, verspillende gebruik van grondstoffen is aan veel maatschappelijke uitdagingen verbonden. Daarom richt ik mij specifiek op het verwezenlijken van een circulaire economie, waar afval is veranderd in grondstof en waar organisaties in breder perspectief handelen en met elkaar samenwerken.


"Duurzame impact is een kwestie van innovatie, inspiratie en wilskracht."

Ik zie het als mijn rol om die elementen samen te brengen, in de context van overheden, bedrijven, inwoners en onderwijs. Het delen van mijn kennis met opdrachtgevers, studenten en ieder ander publiek is wat ik het liefste doe. En ik word altijd enthousiast van nieuwe circulaire technologieën. Gelukkig zien steeds meer mensen de noodzaak van duurzaamheid. Door nú na te denken over afvalverwerking, de inkoop van materialen en het bouwen van samenwerkingen kunnen de eerste bouwstenen voor een circulaire economie worden gelegd.

Douwe 1 Vierkant
Expertise

Als adviseur help ik bedrijven en overheden met onderzoek, beleid, strategievorming en inkooptrajecten om van afval grondstof te maken. Sinds 2017 heb ik veel overheden geadviseerd over de duurzame verwerking van huishoudelijk afval. Met Rapid Impact Contracting aanbestedingen help ik bij vraagstukken rondom circulair, innovatiegericht inkopen. Daarnaast ben ik als docent actief bij de Master Circulaire Economie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vanuit mijn achtergrond als natuurkundige richt ik me vooral op de technische aspecten van de circulaire economie.

Work Package leader Horizon 2020 project CINDERELA: CINDERELA is een vierjarig Europees onderzoeksproject voor het stimuleren van de circulaire economie in de Europese bouwsector, o.a. door verschillende circulaire economie businessmodellen, een online 'One-Stop-Shop service', bouwdemonstraties en beleidsadvies.

Projectleider duurzame afvalverwerking bij de Afval Samenwerking Limburg: Ik onderzoek en implementeer de mogelijkheden om het afval van 500.000 huishoudens duurzaam te laten verwerken en bij te laten dragen aan de (Limburgse) circulaire economie.  

Projectleider Rapid Impact Contracting groot onderhoud A348 bij de Provincie Gelderland: Begeleiden van de aanbesteding en de daaropvolgende samenwerking voor het innovatief onderhouden van de A348, o.a. door elektrisch geproduceerd asfalt en biobased oplossingen.

Deel