Terug
Adviseur

Samen aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën wordt steeds belangrijker om een duurzame samenleving te realiseren. Een goede balans tussen milieu, economie en sociale ontwikkelingen, mét verbinding en partnerschap met verschillende stakeholders, zijn in mijn ogen cruciaal om duurzaamheid op lange termijn te realiseren. Het als organisatie zelf toepassen van maatschappelijke en duurzame innovaties – sociaal ondernemerschap – is daarbij de sleutel naar een duurzamere en socialere economie.


“Balans tussen milieu, economie en sociale ontwikkelingen is cruciaal om duurzaamheid te realiseren.”

Door mijn ervaring als programmamanager, strategisch adviseur en projectleider op ruimtelijk en sociaal-economisch gebied kan ik ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen helpen een oplossing te vinden voor de uitdagingen waar ze in de nabije toekomst voor staan (bijvoorbeeld stimuleren sociaal ondernemerschap, energietransitie in de wijken, stimuleren circulaire economie, innovatie, regionale samenwerking).

Herma 1 Vierkant
Expertise

Ik ben een enthousiast en creatief adviseur met bijna 25 jaar werkervaring als programmamanager, projectleider en strategisch adviseur. Ik heb veel ervaring met projecten op het gebied van economische ontwikkeling, regionale samenwerking, gebiedsontwikkeling, duurzaamheid, mobiliteit en Europese projecten. In de afgelopen jaren heb ik diverse kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken uitgevoerd, strategische visies en beleidsplannen opgesteld, concepten ontwikkeld, Europese projecten en programma’s opgezet en gemanaged. Hierin werden diverse belanghebbenden (burgers, ondernemers, kennisinstellingen, non-profit organisaties, gemeenten, etc.) betrokken om te komen tot een gezamenlijke visie en realistische uitvoeringsplannen. Ik werk graag in functies die zowel inhoudelijk als qua proces uitdagend zijn. Daarnaast organiseer ik graag workshops, congressen en andere bijeenkomsten waarbij ik gebruik maak van innovatieve technieken om op een interactieve wijze tot een gedragen resultaat te komen. Ik ben goed in het stimuleren en enthousiasmeren van mensen en heb een groot netwerk in Nederland en in Europa dat ik graag inzet in de projecten die ik uitvoer. Doordat ik in mijn projecten vaak in of met verschillende afdelingen van gemeentelijke en provinciale organisaties heb gewerkt, ben ik goed bekend met de verschillende procedures en lobbytrajecten.

Deel