Terug
Adviseur

Vraagstukken die concreet bijdragen aan de stip op de horizon, een circulair 2050. Daar houd ik me het liefst mee bezig. Bij voorkeur op verschillende plekken in het speelveld. Als onderzoeker, als verbinder maar ook zeker als iemand die handvatten biedt voor werkende oplossingen. Om op die manier te laten zien wat circulariteit fysiek betekent. Dit doe ik breed op het thema circulaire economie én als expert in circulair bouwen.


"Met mijn inzet wil ik circulariteit fysiek zichtbaar maken."

Het nationale doel, een 100% circulair 2050 is nog ver weg en daardoor voelt een circulaire economie nog te abstract. Het is van belang dat de voordelen van een circulaire economie goed zichtbaar zijn om op die manier de transitie verder aan te zwengelen. Ik ben goed in staat om te bepalen welke rollen een organisatie daarbij kan pakken en aan die rollen acties te verbinden.

Joran 1 Vierkant
Expertise

Mijn ervaring bestaat uit het veelvuldig werken aan verschillende projecten die de transitie naar een circulaire economie versnellen.  Zowel lokaal, nationaal en in opdracht van de Europese Unie. Ik specialiseer me op het gebied van circulaire bouw en het inkoopdomein. Ook heb ik ruime ervaring met het begeleiden van overheden naar een circulaire aanpak en uitvoeringsstrategie. Binnen deze projecten probeer ik altijd te schakelen tussen de onderzoekende (theoretische) kant en de praktische invulling.

Deel