Terug
Adviseur

Alle kleine stappen helpen en dragen positief bij aan duurzame en circulaire oplossingen en het verbeteren van onze wereld. Door de positieve kant van duurzame mogelijkheden te benadrukken, komen we veel verder dan door te focussen op wat er allemaal niet kan. 

Dit is een uitdaging die ook een gedragsverandering behoeft. Een andere mindset van ons allen. Ik geloof dat het kan. We willen toch allemaal als we oud zijn terug kijken op het feit dat we iets hebben bijgedragen aan een beter leven op deze wereld?


“Laten we samen het onmogelijke mogelijk maken.”

Ik streef er naar mensen in organisaties te motiveren om die eerste stap te zetten. Dit betekent dat ik help om in een organisatie een product of dienst te verduurzamen, de interne bedrijfsvoering op een duurzame en/of circulaire wijze in te richten en vervolgens ook draagvlak creëer bij de betrokken stakeholders. Dat doe ik in de rol van projectleider of sustainability manager. En ook de verbindende factor zijn binnen een circulaire keten in onder andere textiel in de rol van programma manager. Mijn doel is leven in een wereld waar producten circulair zijn, waardoor er dus geen nieuwe grondstoffen meer nodig zijn. Wie doet er mee?

Jutta 1 Vierkant
Expertise

Ik houd mij als adviseur en projectleider bezig met diverse onderwerpen gericht op verduurzaming binnen organisaties en de circulaire economie waaronder circulaire textiel ketens.

Ik heb ervaring in het ontwikkelen van duurzaamheidsambities en doelen binnen organisaties en het concreet maken van de acties om de doelen te bereiken. De projecten die hieruit voortvloeien, neem ik op mij in de rol van projectleider of adviseur. Hierin ben ik de spin in het web, houd ik continu nauw contact met alle stakeholders, zoek verbinding met de juiste partners en zorg dat het gestelde project doel behaald wordt binnen budget en planning.

  • Opdracht Programma manager Circulair Textiel Twente: Circulaire economie: Verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelen en monitoring op KPI's. Doel: door het opzetten van een circulaire textielketen bijdragen aan het verminderen van restafval, het stimuleren van hergebruik, recycling van textiele materialen en reductie van CO2 uitstoot.
  • Opdracht Adviseur Omgevingsdienst NHN: Verduurzaming Bedrijfsvoering: Ontwikkeling 5 jaren visie voor Duurzame Mobiliteit en een concreet 1 jarig actieplan.
  • Opdracht Adviseur Gemeente Leiden: Verduurzaming Bedrijfsvoering; focus op duurzame energie, CO2 reductie, duurzaam vastgoed.
Deel