Terug
Adviseur

Onze snel veranderende maatschappij vraagt om continue vernieuwing van kennis en organisatie. Als sparringpartner en procesbegeleider zet ik mijn enthousiasme voor en expertise met flexibel onderwijs in om een duurzame match tussen onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren. Ik zoek de verbinding tussen mogelijke innovaties en bestaande initiatieven en ga graag samen op zoek naar impact!


“Een leven lang ontwikkelen aantrekkelijk en toegankelijk maken voor werknemer, werkzoekende en bedrijf, daar zet ik mij voor in!”

Als adviseur initieer, realiseer en adviseer ik in projecten rondom de flexibilisering van het (beroeps)onderwijs en de versterking van publiek-private samenwerkingen. Ik heb een passie voor innovatief onderwijs en kijk graag samen over het traditionele randje heen. Ik begeleid onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven om hun krachten te bundelen en nieuwe kansen te creëren. Mijn uitgangspunt is een win-win situatie voor nu én in de toekomst. Een initiatief is voor mij geslaagd als dit impact maakt én duurzaam doorgezet kan worden. Dit bereik ik door op zoek te gaan naar de gezamenlijke visie en drijfveren en door in elk project ruimte te creëren voor vernieuwing en verandering.

Kitty 1 Vierkant
Expertise

Geschoold en ervaren als onderwijskundige ligt mijn expertise in vernieuwing in het onderwijs. Ik verbind initiatieven aan mogelijkheden en ga samen op zoek naar geschikte partners. Ik ben bekend met wet- en regelgeving in het mbo en up to date van alle kansen rondom Leven Lang Ontwikkelen (LLO) in relatie tot agenda's en initiatieven in de regio. Als adviseur houd ik mij graag bezig met de volgende onderwerpen:

  • Ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma's (LLO). Ik denk en spar graag over de inzet en ontwikkeling van vernieuwend onderwijs. Bijvoorbeeld: een businesscase voor een nieuw te ontwikkelen opleiding. Hoe gaat deze opleiding eruit zien? Welke partners betrekken we? Wat is de relevantie voor de maatschappij?
  • Ondersteuning bij het financieren van nieuwe initiatieven. Een nieuw idee duurzaam implementeren vraagt om tijd, geld en middelen. Samen ga ik op zoek naar de juiste financieringsvorm, waarbij ik zorg draag voor samenkomst tussen partijen, het ontwikkelen van de propositie en eventueel het indienen van de aanvraag. Bijvoorbeeld: ondersteuning bij de aanvraag van de Subsidieregeling Flexibel Beroepsonderwijs.
  • Onderzoek naar de krachtenvelden in de triple helix.
    Ik onderzoek vanuit een frisse blik en met gepaste afstand ontwikkelingen in het triple helix verband tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Bijvoorbeeld: Een onderzoek voor de mbo-raad naar de opkomst van private opleiders op de markt. Welke trends ontwikkelen zich? Hoe ga je hier mee om? Wat vraagt dit van de overheid? Wat kunnen scholen zelf ondernemen?
Deel