Terug
Adviseur

De aarde in haar kracht terugbrengen, dat is mijn ultieme doel. Als hobby-tuinierder zie ik van dichtbij wat de natuur uit zichzelf kan bereiken, maar de randvoorwaarden moeten we zelf creëren. Zorg je voor een goede bodem dan hoef je, met wat goede timing, alleen nog een zaadje te planten en aandacht te geven. Bloeit de plant uiteindelijk, dan draag je bij aan een bredere biodiversiteit. Zo kan een kleine stap grote effecten teweeg brengen.

In mijn werk zie ik die randvoorwaarden als passende financieringsoplossingen die innovatieve en duurzame ondernemers in staat stellen het verschil te maken.


"Een duurzame toekomst financieren doen we samen"

Op grote schaal impact maken begint vaak klein, bij ondernemers met innovatieve plannen. Naast de steun van private investeerders ligt hier een grote rol en uitdaging voor de publieke sector. Een goede samenwerking is daarbij van essentieel belang. De een heeft nodig wat de ander te bieden heeft. Ik krijg energie van duidelijkheid creëren in vraag- en doelstelling, daarbij hecht ik veel waarde aan heldere afspraken en communicatie als basis voor draagvlakcreatie. Vanuit daar kunnen we gezamenlijk tot nieuwe acties en verhelderende inzichten komen.

Lindy Kamphuis 1 Vierkant
Expertise

Als opgeleid jurist aan de Radboud Universiteit zie ik er uitdaging in om de 'wat mag niet' om te zetten in een pragmatische 'wat kan wel en hoe komen we daar'. Ik begrijp de taal van wet- en regelgeving en probeer vanuit die kaders te organiseren.

Vanuit mijn M&A achtergrond heb ik veel ervaring met private financiering en exit strategieën. Bij KplusV zet ik die expertise in om maatschappelijke transities te financieren en zo ondernemers te helpen impact te maken. Bijvoorbeeld door het opzetten van financieringsstructuren en governance voor (publieke) financieringsinstrumenten.

Deel