Terug
Adviseur

Met kleine aanpassingen complexe zaken veranderen, daar word ik blij van! Vooral in gedrag, want mensen in beweging brengen kan eenvoudig. Als we maar goed kijken wat er speelt. Of het nu om circulaire economie, maatschappelijk verantwoord inkopen, duurzame mobiliteit of energie besparing gaat. Samen met mijn opdrachtgevers en KplusV collega's ga ik graag voor lange termijn verandering!


"Het kan, stap voor stap."

Ik ben een optimist. Maar alleen als het realistisch kan. Dus goed kijken, aan de slag, nog een keer kijken en weer aanpassen. Ik merk dat het steeds vaker de tendens is om snel, voor veel mensen, gedrag te willen veranderen, door in te zetten op een rationele benadering. Maar als je voor de lange termijn wil gaan, is er iets anders nodig. Samen met de doelgroep ontwikkelen, passende beelden inzetten, de juiste info en inspirerende verhalen gebruiken. Dat helpt voor duurzame verandering!

Loes 1 Vierkant
Expertise

Als adviseur houd ik me bezig met de exacte motivatie en onbewuste patronen van mensen. Ik onderzoek deze, maar selecteer en voer ook daarbij passende interventies uit. Het ontwerpen van communicatieplannen, leermodules of programma's, het bouwen en inrichten van een community en adviseren voor een juiste strategie vanuit leiderschap. Of ik heb een meer begeleidende/coachende rol voor medewerkers in een organisatie die zelf aan de slag willen met gedragsverandering. En het daarbij faciliteren van sessies of het geven van trainingen doe ik altijd graag.

Zo help ik samen met collega's Gemeente Leiden in het inrichten van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen of adviseer ik in het communicatietraject bij het invoeren van DIFTAR in Gemeente Emmen.  In al mijn opdrachten gaat het vooral om een duurzame leefomgeving, afval- of energiebesparing, maatschappelijk verantwoorde inkoop of circulaire economie.

Deel