Terug
Adviseur

Door mijn ervaring als openbaar bestuurder bij diverse Nederlandse gemeenten weet ik als geen ander hoe ons overheidsapparaat werkt. Deze kennis en ervaring zet ik in om ervoor te zorgen dat overheid en bedrijfsleven elkaar beter leren verstaan. Ik ontwikkel programma’s en projecten op het snijvlak tussen overheid en bedrijfsleven. Of het nu gaat om de arbeidsmarkt of andere maatschappelijke relevante thema’s. Ik snap de processen, ken de actoren en hun belangen. Het is een prachtige uitdaging om partijen bij elkaar te brengen en daarin een verbindende, stimulerende en soms ook aanjagende rol te kunnen vervullen.  


"Als de oorzaak voor iedereen helder is, begint de speurtocht naar de oplossing pas echt!"

Niemand zit te wachten op een resumé van opvattingen en meningen. De kunst is nu juist om maatschappelijke thema’s terug te brengen tot hun ware proporties en mensen en organisaties vervolgens te overtuigen van de mogelijkheden die er zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Ik zie dit als mijn taak en grootste uitdaging bij iedere opdracht en deze rol past mij als een jas.

Marieke 1 Vierkant
Expertise

Als wethouder bij verschillende gemeenten in de provincie Noord-Holland heb ik veel ervaring opgedaan met het reilen en zeilen binnen gemeenten. Ik was betrokken bij diverse bestuurlijke initiatieven op het gebied van arbeidsmarkt en participatiewet, zowel interregionaal als op provinciaal niveau. Ik heb ruime bestuurlijke ervaring als wethouder in het realiseren van Human Capital Agenda's en concrete samenwerkingsprojecten op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven

Momenteel ben kwartiermaker Digicampus voor de Grond-, Weg- en Waterbouwsector in de regio Rotterdam. In deze sector is er nog nauwelijks sprake van digitalisering, terwijl de sector voor enorme uitdagingen staat. Doel is het creëren van draagvlak bij ondernemers en bestuurders met als resultaat het oprichten van een Digicampus. Een plaats waarin werknemers in de GWW-sector allerlei kennis en vaardigheden op het gebied van digitaliseren kunnen opdoen door middel van trainingen, cursussen en coaching.

Deel