Terug
Adviseur

Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs opzetten is een grote uitdaging. Ik help onderwijsinstellingen met het opnemen van het bedrijfsleven in het curriculum. Dit doe ik door het opzetten van publiek-private samenwerkingen vaak met behulp van financiering vanuit subsidies. Hierdoor bereidt het onderwijs studenten beter voor op de praktijk, kunnen medewerkers van het bedrijfsleven zich een leven lang blijven ontwikkelen en nemen regionale tekorten op de arbeidsmarkt af.


"Onderwijs wordt beter van intensieve samenwerking met regionaal bedrijfsleven."

Hoewel Nederland klein is, heeft elke arbeidsmarktregio toch haar eigen kenmerken. Om studenten zoveel mogelijk in de regio te behouden, is inspelen op de regionale arbeidsmarkt essentieel. Door dit te doen ontstaat een win-win-win situatie: Studenten krijgen relevant en interactief onderwijs, bedrijven uit de regio kunnen meer gebruik maken van regionaal talent en de school krijgt een belangrijke functie voor de regio.

Marlies 1 Vierkant
Expertise

Het liefst houd ik me bezig met de thema’s leven lang ontwikkelen en digitalisering. Graag op het raakvlak tussen (MKB) bedrijfsleven en het onderwijs. Ik heb affiniteit met de onderwijswereld doordat ik, voor KplusV, werkte als docent op de VU in Amsterdam en als docent wetenschap en techniek in het primair onderwijs.

Voor KplusV ben ik onder andere Projectleider van de Digitale Werkplaats Flevoland, heb ik meegewerkt aan een Leven Lang Ontwikkelen-samenwerking op het gebied van IT in de regio Amsterdam en heb ik een onderzoek gedaan naar de invloed van Corona op digitalisering in het mbo-onderwijs.

Deel