Terug
Adviseur

Hoe bereik je een gezamenlijk doel? Hoe vertaalt beleid zich naar uitvoering? Welke interventies werken wel en niet? En waarom? Dit zijn vragen die voor mij als onderzoeker altijd terugkomen. GeĆÆnteresseerd, enthousiast, analytisch en kritisch help ik organisaties deze vragen te vertalen naar het werkveld en ga ik op zoek naar de antwoorden. Zo draag ik met plezier bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.


"Goed onderzoek geeft inzicht in uitdagingen én oplossingen."

Door onderzoek krijg je als organisatie inzicht in de impact die je maakt. En in knelpunten en oplossingen: waar kunnen we de inzet van instrumenten verbeteren? Hoe kunnen we organisaties beter aansturen? Hoe staan stakeholders tegenover het beleid? Om deze vragen te beantwoorden zet ik kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden in, zoals interviews, focusgroepen, cijfermatige analyses en impactmetingen.

Roel 1 Vierkant
Expertise

Ik ben expert op het gebied van beleidsevaluaties, onderzoek en methodologie. Zo voert hij effectmetingen uit, evaluaties van beleid en programma's en breng ik kosten in beeld. Dit doet hij op verschillende terreinen: afval- en grondstoffenbeleid, revolverende fondsen en arbeidsmarktvraagstukken voor opdrachtgevers als rekenkamers, gemeenten, provincies, landelijke overheidsorganisaties en internationale partijen.

Zo heb ik voor de Rekenkamer van de gemeente Nijmegen een doorlichting gemaakt van het afvalbeleid, waarbij gekeken is naar de kwantiteit en kwaliteit van het afval. Voor de provincie Brabant heb ik vier investeringsfondsen (Innovatiefonds, Energiefonds, GOB en Brabant Cultuurfonds) geƫvalueerd. Daarnaast heb ik voor 2018 de kosten van zwerfafval in kaart gebracht voor Rijkswaterstaat.

Deel