Terug
Associate

Met veel plezier zet ik veertig jaar ervaring in (semi-)overheidsland in voor mooie maatschappelijke projecten van KplusV. Deze 40 jaar valt uiteen in 20 jaar Erasmus Universiteit Rotterdam en 20 jaar de stad Rotterdam. Ik heb altijd gewerkt ‘op de rand van organisaties’ en ben veelal bezig geweest van buiten naar binnen te werken. Iedere organisatie die teveel naar binnen gekeerd raakt wordt obsoleet. In de Rotterdamse context vooral bezig geweest met  economische ontwikkeling, slimme coalities, ecosystemen, ‘ivoren-toren-gedrag’ doorbreken, stakeholders betrekken en de laatste jaren met sociaal ondernemerschap.


"De 'toeslagenaffaire' is niet een toevallige samenloop van omstandigheden."

De toeslagenaffaire is het logisch maar trieste gevolg van doorgeschoten KPI- en efficiency-denken en hang naar controle, waardoor het spreadsheet het altijd wint van normale menselijke morele afwegingen. Ik wil graag bijdragen aan het herstel van een menselijke overheid, waarbij het belang van de burger voorop staat. Mijn kracht is het organiseren van processen waarbij de gecombineerde denkkracht van stakeholders en ‘dwarsdenkers’ wordt ingezet om tot de gewenste verandering te komen.

Sander De J 1 Vierkant

Vanuit onze vestiging in Rotterdam werk ik aan stedelijke ontwikkeling (economisch, sociaal en deels ruimtelijk) en het functioneren van de overheid. 

Deel