Terug
Adviseur

Als adviseur en als mens probeer ik een steentje bij te dragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals. Vooral kwaliteitsonderwijs (doel 4), eerlijk werk  en economische groei (doel 8) en ongelijkheid verminderen(doel 10) sluiten aan bij mijn persoonlijke interesses en werk-doelen. Met opdrachten voor en met onderwijsinstellingen en overheden draag ik op lokaal, nationaal en internationaal niveau bij aan samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijs verduurzaming. Ook onderzoek ik hoe talent behouden en aangetrokken kan worden.


"Ik geloof dat door een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, we beter toegerust zijn om de grote uitdagingen van onze tijd op te lossen."

Deze zin geeft de kern van mijn werkzaamheden weer. Door partijen bij elkaar te brengen, curricula aan te passen aan wat er van werkenden verwacht wordt en (regionaal) beleid aan te sluiten op de hedendaagse arbeidsmarkt, zijn we klaar voor de toekomst!

Sytske 1 Vierkant
Expertise

Mijn vakinhoudelijke interesses liggen voornamelijk op het gebied van de aansluiting tussen (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt, (internationale) publiek-private samenwerking en sociale inclusie. Als adviseur zoek ik naar manieren om samenwerkingen verder te brengen. Door in gesprek te gaan met alle stakeholders, altijd de doelstellingen voor ogen te houden en kritische vragen te blijven stellen, zorg ik voor een soepel proces met impact.

Voorbeeld opdrachten waarbij ik betrokken ben (geweest):

  • MKB Digital Workspace, initiatief om praktijkopdrachten rondom digitaliseren in het beroeps- en hoger onderwijs te verwerken.
  • CoVE Care about IT, begeleiden van een Europese subsidieaanvraag rondom het opzetten van een Vocational Centre of Excellence in de HealthTech sector.
  • Aantrekken en behouden van kenniswerkers in Foodvalley, onderzoek naar de vestigingsfactoren van kenniswerkers in de food/tech industrie.
Deel