Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg vraagt Leiderschap en slimme inzet van innovatie

21/06/2017

Het Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 opgenomen in het register voor kwaliteitsstandaarden. Het kader geldt voor aanbieders van zorg die vallen onder de Wet Langdurige Zorg. Door de opname in het register is het kader nu een veldnorm, waardoor het geldt als leidend principe voor het zorginkoopbeleid 2018 en het toezicht door de IGZ. Het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is het resultaat van een omvangrijke en intensieve samenwerking binnen de sector en is nu de norm voor de hele sector. Staatssecretaris Van Rijn sprak eerder al publiekelijk zijn tevredenheid uit over het kader.

Accent op leren en verbeteren
Het vernieuwde kwaliteitskader geeft cliënten helderheid over goede zorg, helpt teams de zorg te verbeteren en biedt handvatten voor bestuurlijke verantwoording. Er ligt hierbij een sterk accent op leren en verbeteren. Daarin zit een belangrijke overeenkomst met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat begin dit jaar is vastgesteld door het Zorginstituut.

Het kader bevat vier bouwstenen:

  1. Het zorgproces rond de individuele cliënt. Medewerkers gaan in gesprek met iedere cliënt en verankeren de uitkomsten in een ondersteuningsplan.
  2. Onderzoek naar cliëntervaringen. Het gaat over de systematische raadpleging van cliënten over de geboden zorg en ondersteuning, en over hun kwaliteit van bestaan.
  3. Zelfreflectie in teams. Die gaan zelf na hoe ze op basis van de uitkomsten van de eerste twee bouwstenen de zorg en ondersteuning kunnen verbeteren.
  4. Kwaliteitsrapport en visitatie. Een jaarlijks publicatie van een bondig kwaliteitsrapport.

Het kader laat ruimte voor diversiteit en het stimuleert het leggen van eigen accenten.

Leiderschap
De rol en het leiderschap van de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie is actief ondersteunend en stimulerend zijn om de kwaliteit van de gehandicaptenzorg te verbeteren.

Goed leiderschap uit zich in onze visie in vijf succesfactoren:

  • handelen naar een heldere visie gericht op persoonsgerichte zorg met accenten op de relatie cliënt-zorgmedewerker, sociaal netwerk en participatie;
  • leidinggeven met lef om te denken vanuit de cliënt, met een uitdagende koers;
  • lange-termijngerichtheid, met een goede relatie en afspraken met financiers (zorgkantoor, gemeenten);
  • aandacht voor en slimme inzet van technologie en innovatie;
  • naar buiten gerichte vizier, met een focus op een sterke netwerken.

 

Over het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
Download het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg of de Samenvatting.

Hoe kunnen wij helpen?
KplusV ondersteunt zorgorganisaties op gebied van Leiderschap, Visieontwikkeling en Innovatie. Neem contact op met Paul Oostveen of één van mijn collega’s van het team zorg, wij ondersteunen graag.

Technologie en Innovatie
Samen leren en verbeteren geldt ook voor de slimme inzet van technologie en innovatie. Binnenkort publiceren wij de onderzoeksresultaten van ons onderzoek met de Radboud Universiteit naar de succesfactoren bij de selectie, implementatie en opschaling van zorgtechnologie. Vul onderstaand formuliertje in als je deze resultaten vrijblijvend wilt ontvangen. Zie ook onze publicatie over zorgtechnologie.

Meer weten? Neem gerust contact op

drs. Paul Oostveen

06-27 08 55 79

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs