Meer duurzaam inzetbare medewerkers dankzij subsidie ESF

KplusV helpt organisaties met aanvraag en verandertraject

Zo doen we dat

03/03/2016

Extra én betere banen. Dit is in een notendop de missie van het Europees Sociaal Fonds (ESF), dat van 2014 tot 2020 jaarlijks € 10 miljard verstrekt. Nederlandse organisaties kunnen subsidie aanvragen om de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te vergroten. De afgelopen twee jaar begeleidde KplusV meerdere trajecten.

Werknemers die duurzaam inzetbaar zijn, blijven gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk. Span je je hiervoor in als bedrijf of (overheids)instelling en roep je daarbij de hulp in van een externe adviseur? Dan kom je in aanmerking voor ESF-financiering. Die kun je bijvoorbeeld inzetten voor onderzoek, advies, implementatie of uitvoering bij een bedrijfs- of organisatiescan, leercultuur voor medewerkers, andere organisatie van werk, interne en externe mobiliteit en een flexibele werkcultuur.

Aan slag met eigenaarschap en leercultuur
In de ESF-ronde van 2014/2015 stonden KplusV en dochteronderneming Dutch Dream Group twaalf organisaties bij. Zo gingen we aan de slag voor de gemeenten Maasdriel en Kampen. In Maasdriel staat sinds kort het zelfsturend en -organiserend vermogen van haar inwoners centraal. Deze nieuwe organisatiestructuur vroeg om een andere werkwijze en in- en externe samenwerking. Om dit te creëren, koos de gemeente voor een bottom-upbenadering: medewerkers mochten zelf de dienstverleningsprocessen inrichten. Wij hielpen Maasdriel om hiervoor ESF-subsidie te verwerven en vervolgens de medewerkers te begeleiden naar meer eigenaarschap.

Kampen investeerde de afgelopen jaren in haar medewerkers en in een professioneler HR-beleid. Omdat fundamentele veranderingen in houding en gedrag uitbleven, vroeg de gemeente KplusV om een collectieve leercultuur handen en voeten te geven. Hiervoor stelde het ESF geld beschikbaar. Volgens ons is interactie tussen medewerkers onderling én met hun managers essentieel om zogenoemde leerstoornissen weg te nemen. Dit was daarom ook onze gezamenlijke focus en inzet tijdens een aantal inspirerende werkbijeenkomsten.

Praktische en pragmatische aanpak
De vijftien organisaties die we ondersteunden bij hun subsidieaanvraag in de ESF-ronde van 2015/2016, wachten nu op toekenning. Zij kunnen minimaal € 6.000 en maximaal € 10.000 ontvangen voor adviestrajecten tussen de € 12.000 en € 20.000. Het ESF zorgt dus voor de helft van de benodigde financiering; de andere helft komt uit eigen zak.

Waarom KplusV hierbij in de arm nemen? Omdat we snappen hoe je veranderingen in organisaties kunt verankeren. Onze aanpak is niet alleen pragmatisch en praktisch, maar we zorgen ook altijd voor maatwerk. Zowel de publieke als de private wereld kennen we van haver tot gort. Zo kunnen we behendig omspringen met politiek-bestuurlijke, organisatorische én zakelijke belangen en uitdagingen. We ondersteunen je in je totale verandertraject: van aanvraag bij het ESF tot uitvoering en verantwoording. Geen gedoe en maximaal rendement dus.

Meer weten?
Over de ESF-subsidie? En of jouw organisatie ervoor in aanmerking komt? Daarnaast benieuwd hoe KplusV je hierin kan bijstaan? Wissel dan eens van gedachten met onze adviseur Wieteke Hoftijzer.

Ook ESF-subsidie ontvangen? Ik werk graag mee

KplusV

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.