Met zorgtechnologie cliënt écht helpen? Ontwikkel sterke visie

Zorgt voor basis bij selectie, implementatie en opschaling

Mijn kijk op

04/05/2017

Dat technologische ontwikkelingen razendsnel gaan, zien ook organisaties in de langdurige zorg. Zij worden overspoeld door nieuwe producten en toepassingen. En ondanks dat ze er volop ruimte aan bieden, worstelen ze met dit enorme aanbod. Want welke zorgtechnologie gaat de cliënt en organisatie écht helpen? Wat is duurzaam, betaalbaar en schaalbaar? En hoe zorg je voor de juiste introductie en implementatie ervan?

Volgens adviseurs Paul Oostveen en Martijn van Kooij is een belangrijk fundament het ontwikkelen van een sterke visie. “Zowel op zorginnovatie als op de rol hierbij van zorgtechnologie. Wat wil je als zorgorganisatie bereiken met technologieën? Sluit dit aan op je beleid? Welke partijen betrek je erbij? En creëer je met technologische innovatie blijvende meerwaarde voor je cliënten, medewerkers en organisatie? Het is een spannend, maar cruciaal zoekproces”, vat Paul samen.

Hoofdrol voor eindgebruiker
“Die visie geeft je vervolgens richting in het oerwoud aan mogelijkheden”, licht Martijn toe. “Kies je bijvoorbeeld voor een app, sociale robot of sensor? Ontwikkeld door een start-up of gevestigde leverancier? Als je je keuze hebt gemaakt, is het invoeren van de zorgtechnologie je volgende missie. Waarbij de hoe- en wanneer-vraag centraal staan. Zo kun je aan de slag gaan in een experiment, proeftuin of living lab, voordat je de technologie evalueert en overdraagt naar de lijnorganisatie. Sowieso belangrijk in deze pilotfase is om de eindgebruiker – cliënt en medewerker – continu aan te haken.”

Innovatiefilter in vier stappen
De afgelopen jaren heeft een aantal (zorg)partijen een methode ontwikkeld om het proces van selecteren en implementeren te vergemakkelijken. Volgens medeontwikkelaar én KplusV-adviseur Stephanie Lowiessen helpt dit zogenoemde Innovatiefilter bestuurders, managers en projectleiders zich bewust te worden van de randvoorwaarden voor zorgtechnologie. “Het is een overzichtelijke tool die bestaat uit vier praktische stappen. De verbetering van de zorg- en dienstverlening stellen we hierbij voorop. Zo filteren we de zorgtechnologieën eruit, die niet de juiste toegevoegde waarde bieden voor de eindgebruikers en die niet betaalbaar, veilig en schaalbaar zijn.”

  1. Beoordeel de meerwaarde voor cliënt, zorgprofessional en zorgorganisatie.
  2. Analyseer de impact voor je stakeholders. Niet alleen technisch en financieel, maar ook qua opschaalbaarheid en dus verandermanagement.
  3. Beoordeel of de (maatschappelijke) businesscase rondom de zorgtechnologie passend is.
  4. Toets de meerwaarde en businesscase in een pilot. Als je conclusies positief zijn, is opschaling het vervolg: de inbedding van de technologie in de dagelijkse praktijk van je cliënten en medewerkers.

Meer info of support?
Wil je als bestuurder, manager of projectleider zorgtechnologie op de juiste manier introduceren in jouw organisatie? Door visieontwikkeling of met het Innovatiefilter? Onze adviseurs Paul Oostveen, Martijn van Kooij en Stephanie Lowiessen helpen graag met handige tools, formats, kennis en ervaring.

Zij zijn ook betrokken bij het onderzoek dat KplusV – samen met een aantal zorgorganisaties en de Radboud Universiteit – doet naar de succes- en risicofactoren bij de selectie, implementatie en opschaling van technologische innovaties. De uitkomsten hiervan benutten we om het proces eromheen te verbeteren. Als eerste de onderzoeksresultaten ontvangen? Stuur een mail naar Paul.

Lees ook eens onze eerdere publicatie ‘Innovaties zijn oplossing voor uitdagingen langdurige zorg’.

Ook met zorgtechnologie aan de slag? Wij helpen graag

drs. Paul Oostveen

06-27 08 55 79

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs