Toon ondernemerschap als MSB en investeer in innovatieve start-up

'Win-win-win voor arts, innovator en patiënt', aldus Bart Blokhuis

Mijn kijk op

09/05/2016

Sinds de integrale bekostiging van de zorg in 2015 verenigen medisch specialisten zich en masse in medisch specialistisch bedrijven. Deze MSB’s groeien uit tot ‘supermaatschappen’ die hun ondernemerschap optimaal willen invullen. Volgens adviseur Bart Blokhuis ligt er een interessante kans voor hen: investeren in innovaties. Met winst voor specialist, start-up én patiënt.

“Op dit moment zie ik dat zowel MSB’s als innovators tegen uitdagingen aanlopen. Het medisch specialistisch bedrijf aan de ene kant moet van de fiscus ondernemersrisico’s nemen, zodat het als ondernemer te boek staat. Voor de innovatieve start-up aan de andere kant is het lastig om de medisch specialist en het ziekenhuis te bereiken. De oplossing ligt volgens mij om de hoek: het MSB toont zijn ondernemerschap door met financiering en kennis te investeren in innovaties.”

Ziekenhuisdeuren geopend
“Startende ondernemers die een inventief idee hebben in de sector Life Sciences & Health, weten vandaag de dag nauwelijks een goede ingang te krijgen bij ziekenhuizen. En die ingang is nodig om hun idee te toetsen en verder te ontwikkelen. Om patiënten te treffen voor klinische studies, om medisch specialisten te ontmoeten als vraagbaak en ambassadeur, en om het ziekenhuis de toegevoegde waarde van hun idee te laten zien. Vooral perifere ziekenhuizen zijn moeilijk bereikbaar, omdat er een duidelijke positionering, werkwijze en structuur ontbreekt. En dat zijn nu net de ziekenhuizen waar het gros van de patiënten onder behandeling is.

We laten op deze manier kansen voor de zorg liggen. Dat moet naar mijn idee worden doorbroken. Hoe? Het MSB is de partij bij uitstek om te participeren in medisch-technologische innovaties. Met kapitaal natuurlijk. Maar nog belangrijker: met de juiste kennis en het juiste netwerk. Door de nauwe banden die het MSB heeft met ziekenhuizen, kan het de deuren openen voor innovatieve start-ups. Dat bezorgt hen de broodnodige contacten met de doelgroep (patiënt), eindgebruiker (arts) en afnemer (ziekenhuis) van hun product.”

Gezondheidszorg in de lift
“Het is een win-win-winsituatie. Want niet alleen de medische innovator heeft er baat bij; ook de investeerders zelf varen er wel bij. De MSB’s zorgen er tenslotte voor dat waardevolle innovaties landen in de gezondheidszorg, waarmee de dagelijkse praktijk van specialisten beter en makkelijker wordt. Daarnaast helpt zo’n investering het MSB bij zijn fiscale vraagstuk. En als de start-up uitgebreid is gescreend, heeft de medisch specialist ook nog een mooi rendement in het vooruitzicht. De zorgconsument en maatschappij, tot slot, profiteren van hoogwaardigere en goedkopere zorg.”

Klinkend praktijkvoorbeeld
The eNose Company, het bedrijf achter de ‘neus die ziektes ruikt’, ontving in 2015 financiering van een MSB. Volgens CEO André Elands helpt deze support absoluut om innovaties die buiten het ziekenhuis ontstaan, op de medische werkvloer te krijgen:

“Het is écht slim kapitaal. We hebben nu de expertise van medisch specialisten achter ons, waardoor we een beroep kunnen doen op een grote denktank. Het MSB stelt een relevant netwerk voor ons open, verschaft toegang tot patiëntenpopulaties en fungeert ten slotte als launching customer. Die betrokkenheid geeft ook sneller het vertrouwen van andere partijen. Normaal gesproken zijn deze zaken verschrikkelijk ingewikkeld om te realiseren. Hopelijk wordt dit het vliegwiel voor onze innovatie en is Aeonose straks een standaardhulpmiddel in alle ziekenhuizen.”

Lees ook eens het artikel over de ontstaansgeschiedenis van Aeonose en de support die wij the eNose Company hebben geboden.

Meer weten?
Benieuwd hoe je als MSB een rol kunt pakken in het innovatieproces? KplusV denkt graag met je mee. Wij kennen het innovatieve speelveld van de sector Life Sciences & Health als geen ander, en combineren dit met expertise op het gebied van financiering en business development. Bel of mail eens met onze adviseur Bart Blokhuis om hierover door te praten.

Als MSB ondernemerschap tonen? Ik help graag mee

Joep Welschen

06-21 533 793

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs