Ontvang € 10.000 ESF-subsidie voor vergroten inzetbaarheid personeel

Europese regeling voorziet in externe ondersteuning

Actueel nieuws

23/09/2016

Zit jouw organisatie midden in een verandertraject en wil je je medewerkers hierin meekrijgen en ontwikkelen? Streef je naar een gezondere, veiligere werkomgeving en minder werkstress? Of wil je een leercultuur voor je werknemers bevorderen? In al deze gevallen kan extra externe ondersteuning welkom zijn. En dan is de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid van het Europees Sociaal Fonds (ESF) interessant. KplusV helpt je graag hierbij.

Vanaf 14 november 2016 komt er € 13 miljoen beschikbaar uit de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid 2014-2020. Het ESF heeft deze regeling in het leven geroepen om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. Bedrijven of instellingen, die hiervoor een plan ontwikkelen, komen in aanmerking voor subsidiegelden. Daarmee kunnen zij een externe expert inschakelen om hen van advies en support te voorzien.

Hoeveel ESF-subsidie ontvang je? En waarvoor precies?
De subsidieregeling geldt voor adviestrajecten van minimaal € 12.000 en maximaal € 20.000. Daarvoor ontvang je tot 50% – dus maximaal € 10.000 – aan subsidiegelden. De andere 50% betaal je zelf. Voor deze subsidie is de administratieve lastendruk laag; onder meer omdat de externe adviseur de afhandeling grotendeels op zich neemt.

Je kunt externe hulp inroepen voor onderzoek, advies, implementatie of uitvoering rondom:
• stimuleren van gezond en veilig werken;
• verminderen van werkstress;
• terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer;
• bevorderen van een leercultuur voor personeel;
• vergroten van de interne mobiliteit van medewerkers;
• begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
• aanjagen van een flexibele werkcultuur.

Voorbeelden uit onze praktijk
Interne kracht ondernemersvereniging
Een brancheorganisatie voor ondernemers wilde beter inspelen op de vraag van haar klanten. Hiervoor diende KplusV een succesvolle ESF-aanvraag in. Wij hielpen vervolgens de grote hoeveelheid data van de vereniging om te zetten in stuurinformatie. Door een rapportageformat te ontwikkelen, die de juiste managementinformatie oplevert. En door de werknemers op te leiden in het gebruik ervan. De brancheorganisatie kan nu zelf haar informatie verzamelen en bijhouden. Het betekent een verdere verdieping van functies en een verminderde afhankelijkheid van derden.

Meerwaarde mantelzorg
Medewerkers leren hoe zij in hun werk kwalitatieve dienstverlening en tevreden cliënten nog meer centraal kunnen stellen. Dat was de wens van een zorgorganisatie. KplusV vroeg hiervoor ESF-subsidie aan en begeleidde de werknemers. We lieten hen bijvoorbeeld zien hoe zij mantelzorgers beter bij de zorg en ondersteuning kunnen betrekken.

Sterkere gemeentelijke organisatie
Twee gemeenten ontvingen ESF-gelden om interne ontwikkelingen verder handen en voeten te geven. KplusV sprong bij. In de ene gemeente om de knelpunten in de dienstverleningsprocessen te inventariseren, die waren ontstaan na een veranderde organisatiestructuur. Samen met alle betrokken medewerkers werkten we in werksessies toe naar oplossingen. De andere gemeente professionaliseerde haar HR-beleid de afgelopen jaren, maar merkte dat een collectieve leercultuur nog onvoldoende ontwikkeld was. In gezamenlijke werkbijeenkomsten gaven we invulling aan dit collectieve leren.

Hoe kan KplusV helpen?
De behoefte die er is binnen jouw organisatie, maken we graag samen met jou passend voor ESF-subsidie. We coördineren de subsidieaanvraag, maken ons sterk voor de in- en uitvoering van het project en zorgen voor de juiste verantwoording naar het ESF. Dit deden we de afgelopen jaren al voor meerdere organisaties; met succes.

Benieuwd of jouw organisatie kans maakt op subsidie? Of meer weten over onze aanpak? Bel of mail eens met onze adviseur Wieteke Hoftijzer.

Ook kans maken op ESF-subsidie? Ik help je graag

KplusV

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.