Opening KplusV Rotterdam – Paneldiscussie 

Actueel nieuws

21/03/2019

Een week geleden opende KplusV officieel haar derde vestiging. Ook vanuit Rotterdam dragen we voortaan bij aan thema’s als innovatie-ontwikkeling, sociale economie en duurzaamheid. De keuze voor Rotterdam is niet toevallig. In Zuid-Holland spelen tal van relevante ontwikkelingen op onze thema’s. Daarop zoomen we in met een paneldiscussie tussen vijf prominente spelers in het Zuid-Hollandse ecosysteem.

Martin Luxemburg (ECE), Hans Boumans (TNO), Janko Lindenbergh (IQ), Fred van Beuningen (Cleantech Delta) en Dominic Schrijer (Koninklijke BLN-Schuttevaer) bieden kritische reflectie op een aantal thema’s dat hen wordt voorgehouden door KplusV-directeur Hendrik van der Meulen.

De wereld is in transitie. We zien de uitdagingen elke dag om ons heen en in de media: klimaatverandering, toenemende migratie, de groeiende ongelijkheid in de samenleving, de technologische revolutie, de opkomst van nieuwe economieën en wereldmachten en de dreigende uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen. Samen plaatsen ze ons voor de grootste uitdaging sinds de negentiende eeuw.

Hendrik van der Meulen introduceert het panel

Technologische ontwikkelingen

In het FD van 13 februari 2019 sprak Constantijn van Oranje onomwonden zijn zorgen uit over de staat van het Nederlandse innovatie ecosysteem.

“Zoals we het nu in Nederland doen, kunnen we onze welvaart niet vasthouden. Niet dat wij het nu zo slecht doen. Maar anderen gaan veel harder.”

Het urgentiebesef in Nederland – én Europa – ontbreekt, waardoor belangrijke innovaties in existentiële technologieën aan ons voorbijgaan of hier wel starten, maar elders groeien. In het panel is er discussie, maar vooral overeenstemming:

‘Er is met name gebrek aan goede financiering en coördinatie daarvan. Startups komen nog wel van de grond, maar niet zelden vertrekken de meer succesvolle bedrijven naar bijvoorbeeld Japan.’

De zorgen van Constantijn worden voluit onderschreven. We doen het niet slecht, maar vooral niet goed genoeg. Een perspectief dat nog het meeste blijkt wanneer je het buitenland daadwerkelijk bezoekt.

‘In Azië vinden ze dat wij maar bezig zijn met Brexit en Trump; daar zijn ze met hele andere dingen bezig.’

‘We willen in Nederland soms ook net iets te graag het braafste jongetje van de klas zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om de grens tussen staatssteun en het aanjagen van innovatie. Daar doen we onszelf mee te kort want in het buitenland doen ze daar niet zo moeilijk over.’

Klimaat

Disruptieve technologieën en schaarste stellen ons voor grote uitdagingen. Daarvoor bieden innovatie en nieuwe technologie uitkomst, maar ze stellen ons ook weer voor nieuwe uitdagingen. Niet in de laatste plaats rondom het klimaat. Klimaatverandering is zowel een kans als bedreiging.

‘Zie hoe Denemarken zich windenergie eigen heeft gemaakt. Die hebben de thuismarkt in feite als speeltuin voor windenergie ingericht en het (voormalig) staatsenergiebedrijf DONG daarin een monopolie gegund. Dat leidde op korte termijn tot duurdere energie, maar inmiddels is Denemarken de grootste exporteur van windtechnologie. Die sector is daar nu goed voor tienduizenden arbeidsplaatsen.’

Onze toewijding aan traditionele marktwerking zit innovatie niet alleen in de weg waar het overheid betreft. Ook private bedrijven hebben moeite om te denken buiten de gebaande kaders.

‘Marktwerking zit innovatie soms ook in de weg. Kijk naar de werkwijze van TenneT. Dat bedrijf is gewend om projectrisico’s zoveel mogelijk af te wentelen op uitvoerders. Maar zo werkt de offshore branche niet. Daar worden vaak projecten uitgevoerd die nog nooit in die vorm gerealiseerd zijn en waarin alle stakeholders geacht worden een deel van het risico op zich te nemen. Het gevolg is stagnatie.’

Inclusieve groei

Een ander belangrijk maatschappelijk thema is hoe we de welvaart eerlijk verdelen en hoe we zorgen dat iedereen maatschappelijk aangehaakt blijft. Innovatie en nieuwe technologie creëren ook hun geheel eigen uitdagingen.

‘Niet per se nieuwe technologie zelf, maar onze omgang daarmee wordt cruciaal. Hoe scholen we mensen om? Dat is met name in Zuid-Holland actueel.’

Voortschrijdende technologische innovatie maakt werk ook minder arbeidsintensief en de vraag of iedereen straks überhaupt nog wel fulltime moet werken, dringt zich op. Geconfronteerd met het idee van een universeel basisinkomen is er enige aarzeling zichtbaar bij het panel. Maar dan toch:

‘Ik denk dat een universeel basisinkomen onvermijdelijk is.’

Daarnaast wordt er hardop getwijfeld aan de levensvatbaarheid van het economische model dat onze huidige welvaarts- en groeiverdeling dicteert. Een panellid verklaart ondubbelzinnig:

‘Het neoliberalisme heeft zijn langste tijd gehad.’

We ronden langzaam af en danken de heren voor inzichten. Voor panellid Dominic Schrijer heeft de avond een bijzonder tintje, dat in de vorm van een speciaal bedankje door Hendrik van der Meulen onderstreept wordt: Dominic keert als associate terug bij KplusV – waar hij eerder werkzaam was – en gaat ons en onze klanten ook in de toekomst ondersteunen met zijn inzichten.

Complexe vraagstukken van ondernemers en overheden? Innovatieve oplossingen zijn mijn antwoord

drs. Hendrik van der Meulen

06-27 08 55 73

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.