De weg vrijmaken voor sociaal ondernemers

Hoe doen we dat?

Mijn kijk op

09/04/2019

Om de groei en professionalisering van sociaal ondernemers te realiseren, dienen de verschillende partijen in het veld (overheid, financiers, sociale ondernemers, etc.) actie te ondernemen. In dit artikel gaan we in op de struikelblokken die sociaal ondernemers ervaren en vertellen we hoe wij deze struikelblokken bottom-up aanpakken.

Sociaal ondernemerschap zit in de lift, schreven wij onlangs. Het aantal sociaal ondernemers groeit en naarmate het veld meer volwassen wordt, stijgt ook de omzet en de winst van sociale ondernemingen. Wij denken dat sociaal ondernemerschap een belangrijke bijdrage kan leveren aan de problemen van deze tijd. Volgens een recente evaluatie van het ecosysteem voor sociaal ondernemen staat het veld op een kantelpunt. De sector heeft in de afgelopen periode een duidelijke identiteit gekregen, het is nu tijd voor groei en professionalisering. Daarmee kan de impact van sociale ondernemingen verder toenemen.

Toen wij in 2017 startten met het Move2Social programma, zagen wij drie belangrijke issues voor sociale ondernemers.

  1. Het opbouwen van samenwerkingen in het lokale netwerk, o.a. met de gemeente.
  2. Toegang tot financiering.
  3. Het opdoen van bedrijfskundige kennis & ondernemersvaardigheden.

Deze issues zijn nog steeds actueel. Uit de Social Enterprise Monitor van 2018 blijkt dat samenwerken met de gemeente het grootste obstakel is waar sociaal ondernemers tegenaan lopen. 18% van de deelnemers aan het onderzoek ziet dit als een probleem. Het vinden van financiering staat op twee, 15% van de ondervraagden ervaart hierbij moeilijkheden. 12% van de deelnemers geeft aan het moeilijk te vinden om afnemers en klanten te vinden.

Barbarossa Bay
In 2018 deed Liselotte Ferdinandus mee aan Move2Social Rotterdam, met haar onderneming Barbarossa Bay. Barbarossa Bay maakt badmode die de verschillende lichaamsvormen van vrouwen complimenteert, met het doel bij te dragen aan de zelfverzekerdheid van de draagster, zodat zij een nog fijnere strandbeleving kan ervaren. Toen ze deelnam aan Move2Social, bevond Barbarossa Bay zich in een vroeg stadium. Liselotte had het businessplan geschreven, maar was nog niet van start met haar onderneming. “Move2Social heeft mij geholpen een aantal weeffouten uit mijn businessplan te halen. Ik heb tijdens het programma bijvoorbeeld een veel duidelijkere focus gekozen voor mijn bedrijf, waardoor ik mijn kosten beter kan beheersen. Daarnaast heb ik waardevolle contacten opgedaan. Mijn coach Maryse is nog steeds nauw betrokken bij Barbarossa Bay, en helpt me nu met het bepalen van de prijs voor mijn eerste collectie. Mede door Move2Social ben ik super snel in de groeifase beland.”, aldus Liselotte.

Met het programma Move2Social ondersteunen we sociaal ondernemers bij het opstellen van een financierbaar businessplan en het op orde krijgen van hun netwerk. Een geselecteerde groep sociale ondernemers krijgt een programma aangeboden – bestaande uit workshops, expertsessies en coaching – dat hun onderneming versnelt. Het programma eindigt in een slotevent, waar de ondernemers hulp kunnen vragen aan de lokale community bij de thema’s waar zij hulp nodig hebben om te kunnen groeien. Dit kan bijvoorbeeld een financieringsvraag betreffen, huisvesting, maar ook de vraag om introducties of vrijwilligers.

Om de samenwerking van de sociale ondernemers met het lokale netwerk te verstevigen, organiseren wij Move2Social altijd vanuit een netwerk van partners van overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Daardoor krijgt elk Move2Social programma een sterke lokale basis. Move2Social is tot nu toe in deze regio’s uitgevoerd.

Recent is het programma er uit gelicht als praktijkvoorbeeld door Platform31, als onderdeel van een studie naar wat werkt in de ondersteuning van het brede MKB. Lees hier het onderzoek van Platform31

Wil je meer weten over Move2Social? Neem contact op met Maxime Kalse.


"Het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen, daar krijg ik energie van!"

Maxime Kalse, MSc

06 82 60 61 89

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.