Hoezo afstand tot arbeidsmarkt (participatiewet)? kijk naar Doetichem!

Wijkbedrijf openbare ruimte

Zo doen we dat

14/02/2013

Gemeente Doetinchem neemt ‘de afstand tot de arbeidsmarkt’ (Participatiewet) weg en zorgt voor een plek middenin de samenleving. Hoe? Medewerkers, burgers en gemeente werken binnen Het Wijkbedrijf succesvol samen aan onderhoud van de openbare ruimte. Doetinchem rolt de aanpak in 2013 over de hele gemeente uit. Wat maakt het zo succesvol?

Gemeente Doetinchem is initiatiefnemer van het leerwerkbedrijf binnen de eigen organisatie: het Wijkbedrijf. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verzorgen daarin zo veel mogelijk onderhoud  binnen de openbare ruimte. Eigen medewerkers verzorgen de vakinhoudelijke begeleiding. Doetinchem wil zo doorstroom en arbeidsparticipatie van de genoemde doelgroep verhogen.

Het Wijkbedrijf betrekt bewonersinzet voor een hoger kwaliteitsniveau dan de basiskwaliteit van het onderhoud in de wijk. Dit onder meer door vakkennis en materiaal te bieden.

Het Wijkbedrijf verhoogt doorstroom en arbeidsparticipatie door:

  1. de omvang van het werkpakket voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten;
  2. het werk onder directe aansturing van de gemeente op te pakken, zodat mensen in een reguliere organisatie werken. Dit past binnen het streven van de gemeente Doetinchem om mensen zoveel mogelijk in een reguliere werkomgeving te laten werken. Zo detacheerde Wedeo (uitvoerder WSW) in januari 2013 nog zeven medewerkers bij het Wijkbedrijf;
  3. doorstroom vanuit het Wijkbedrijf naar het reguliere bedrijfsleven door:
    • bij de aanbesteding van werkzaamheden in de openbare ruimte ‘social return’ als een van de gunningscriteria op te nemen;
    • enkele onderhoudsbudgetten meerjarig aan te besteden, waarbij het overnemen van (enkele) – door het Wijkbedrijf opgeleide mensen – een randvoorwaarde is.

Vorig jaar startte het Wijkbedrijf in de wijk Oosseld en in Gaanderen. Op dit moment rolt Doetinchem het uit in de wijk Overstegen. Daarna volgen geleidelijk de overige wijken.

Begeleiding voor Doetinchem
Doetinchem nam KplusV in de arm voor begeleiding van het traject, waaronder een brede voororiëntatie (onder meer projectgroep met álle belangrijke partijen samen), financiële en overige effectanalyses, het in kaart brengen van de mogelijke varianten, advies en ondersteuning bij de implementatie, en tussentijdse evaluaties.

Ook gemeente Zwolle pakt het slim aan!

Bel voor advies en ondersteuning
KplusV adviseert en ondersteunt meerdere gemeenten bij vergelijkbare trajecten. Neem gerust contact op om te kijken wat we voor uw gemeente kunnen betekenen.

Complexe vraagstukken van ondernemers en overheden? Innovatieve oplossingen zijn mijn antwoord

drs. Hendrik van der Meulen

06-27 08 55 73

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.