Inclusieve arbeidsmarkt

KplusV werkt samen met klanten aan de vragen die raken aan inclusief werkgeverschap. We werken voor ministeries, gemeenten, rekenkamers en sociaal werkbedrijven en sociale ondernemers. We voeren (kwalitatief en kwantitatief) onderzoek uit en richten ons op bedrijfskundige portfolio-analyses en advies en ondersteunen met verandermanagement.

We werken aan een samenleving waarin maatschappelijke waardecreatie centraal staat. Zo willen we een inclusieve arbeidsmarkt creëren, waarin meer mensen duurzaam aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Daaraan werken we samen met overheden, regionale werkbedrijven en werkgevers.

Waar leidt dat toe?

Onze inspanningen leiden tot een meer inclusieve arbeidsmarkt, waarin:

 • Gemeenten betere instrumenten hebben voor (nieuwe) doelgroepen;
 • De drempel naar de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen lager wordt;
 • Regionale werkbedrijven en sociale ontwikkelbedrijven toekomstbestendig worden;
 • Er meer kennis komt over inclusief werkgeverschap bij werkgevers en vakbonden.
 • Er beter wordt samengewerkt op het niveau van arbeidsmarktregio’s
 • Partijen beter met elkaar samenwerken.

Wat doen wij op het vlak van inclusieve arbeidsmarkt?

Wij werken voor, met en namens overheden, regionale (sociaal)werkbedrijven en werkgevers aan een inclusievere arbeidsmarkt. Dat doen we op de volgende onderwerpen:

Beleidsonderzoek inclusieve arbeidsmarkt

Hoe doelmatig is het participatiebeleid in jouw gemeente? Welke doelgroepen blijven achter? Wat is de impuls van nieuw beleid? Hoe statushouders aan inkomen uit werk en maatschappelijke participatie te helpen? In opdracht van het ministerie, gemeenten of gemeentelijke rekenkamers gaan wij met dit soort vragen aan de slag.

Lees meer over wat we voor je kunnen betekenen.

Beleidsadvies inclusieve arbeidsmarkt

Hoe verbeter je de ketensamenwerking in een arbeidsmarktregio? Wat kun je doen om gezamenlijk doelgroepen nóg beter te helpen? Hoe besteed je schaarse middelen met maximale impact voor de mensen voor wie het telt? En hoe zorg je als gemeente voor een toekomstbestendig sociaal werkbedrijf?  Wij helpen gemeenten met het vormgeven van beleid ten aanzien van arbeidsparticipatie en inclusieve arbeidsmarkt. Zodat jouw gemeente er een wordt waarin iedereen mee kan doen.

Beleidsimplementatie inclusieve arbeidsmarkt

Je wil vragen beantwoord hebben over de inclusieve arbeidsmarkt of inclusief werkgeverschap. Maar wat doe je met de antwoorden? Wij helpen je deze in concreet beleid om te zetten en denken met je mee over de uitvoering van dat beleid.

Kennisontwikkeling inclusieve arbeidsmarkt

Wij helpen je met de juiste kennis op de juiste plek ten aanzien van de inclusieve arbeidsmarkt. Ook brengen we de juiste partijen bij elkaar voor breed gedragen en geïmplementeerde oplossingen.

Enkele opdrachtgevers

 • Provincie Gelderland
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Ridderkerk
 • Gemeente Berkelland
 • Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Gemeente Ede