Inclusieve arbeidsmarkt

Een inclusieve samenleving waarin mensen volwaardig mee doen, onder andere in de arbeidsmarkt. Mee doen is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt enerzijds, de economische situatie anderzijds zijn van grote  invloed op de mogelijkheden voor mensen in een onzekere (arbeidsmarkt)positie. Er wordt hard gewerkt maar er moet nog veel gebeuren. Sociale werkbedrijven worden ‘sociale ontwikkelbedrijven’ met nieuwe proposities en meer omzet uit de markt. De overheid (landelijk en gemeentelijk) zoekt naar nieuwe manieren om de inclusieve arbeidsmarkt  in stand te houden en te versterken. Dat leidt op sommige plekken tot innovatie en versterking van publiek- private samenwerking waarin verantwoordelijkheden worden gedeeld. Maar het leidt elders ook tot het terugvallen op ‘wetten en regels’ en inefficiënte, top-down interventies. Daarnaast bieden nieuwe technologie kansen voor sociale innovaties en inclusieve groei die ervoor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen. Blijvende aandacht voor ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het arbeidspotentieel en het delen van kennis zijn nodig om de juiste interventies te doen t.b.v. inclusieve groei.

KplusV werkt samen met klanten aan de vragen die raken aan inclusief werkgeverschap. We werken voor ministeries, gemeenten, rekenkamers en sociaal werkbedrijven en sociale ondernemers. We voeren (kwalitatief en kwantitatief) onderzoek uit en richten ons op bedrijfskundige portfolio-analyses en advies en ondersteunen met verandermanagement.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Enkele opdrachtgevers

  • Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout
  • Gemeente Ede
  • Provincie Gelderland
  • Gemeente Berkelland
  • Gemeente Ridderkerk
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Gemeente Eindhoven