Publiek-privaat detacheringsbedrijf biedt kansen voor Participatiewet

Zowel werkzoekenden als werkgevers varen er wel bij

Mijn kijk op

04/08/2017

Van complexe regelgeving en administratieve lastendruk tot onjuiste beeldvorming van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn genoeg redenen waarom de Participatiewet onvoldoende van de grond komt. Met als gevolg dat werkzoekenden die een uitkering krijgen, geen of geen duurzaam werk vinden. Tijd voor actie, aldus Cedris. Samen met KplusV verkende de branchevereniging de kansen van een publiek-privaat detacheringsbedrijf.

Hamvraag was: hoe kunnen we de Participatiewet zó inrichten dat zowel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als werkgevers er baat bij hebben? Dus meer en duurzamere banen voor de werkzoekenden én minimale risico’s, maar maximale betrokkenheid voor de werkgevers. Een oplossing ligt in de kruisbestuiving tussen het publieke en private domein. Waarbij overheid en werkgevers de handen ineenslaan en samen een rechtsvorm optuigen: het publiek-privaat detacheringsbedrijf. Vanuit dit bedrijf worden werknemers gedetacheerd naar bedrijven en organisaties, die werkplekken bieden.

Logische vervolgvraag: hoe breng je zo’n publiek-private constructie succesvol tot stand? Je hebt er in elk geval drie bouwstenen voor nodig.

1. Een krachtige propositie. Die stel je op in een werkgroep met gemotiveerde vertegenwoordigers van gemeenten, sociale werkbedrijven en bedrijfsleven. Als fundament voor je publiek-privaat detacheringsbedrijf.

2. Geschikte partners. De werving hiervan is ook een missie van de werkgroep. Mogelijke partners zijn bedrijven en organisaties, die een belang hebben bij het detacheringsbedrijf. Omdat ze de werkzoekenden willen inzetten of omdat ze maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.

3. De organisatieopbouw. Dit is de praktische kant van het publiek-privaat detacheringsbedrijf: de rechtsvorm, arbeidsvoorwaarden, benodigde voorzieningen en het personeel van het bedrijf.

Noord-Hollandse proeftuin
In Zuid-Kennemerland en IJmond is een aantal partners enthousiast en voortvarend gestart met publiek-privaat detacheren. Hun werkgroep heeft deze zomer de intentie uitgesproken ook daadwerkelijk een publiek-privaat detacheringsbedrijf op te richten. Een van de deelnemers is productiebedrijf VanDerEng uit Heemskerk. Directeur Ernst de Haas:

“Overheden hebben logischerwijs een sterke focus op wetgeving. Daardoor communiceren zij op een andere golflengte dan ondernemers. Zo’n publiek-privaat detacheringsbedrijf kan een brug slaan tussen beide partijen. En dat creëert aan de ene kant veel kansen voor werkzoekenden en ontlast het bedrijfsleven aan de andere kant van risico’s en administratieve druk. Ik heb alle vertrouwen in deze manier van samenwerken.”

Ins en outs?
De kennis, ervaringen en inzichten, die de verkenning van Cedris en KplusV heeft opgeleverd, zijn onlangs gebundeld in de publicatie ‘Detacheren met impact’. Nog meer weten over de kansen van een publiek-privaat detacheringsbedrijf? Vraag er onze adviseurs ernaar.

Lees ook eens ons eerdere artikel: ‘Banenafspraak halen? Werk samen aan publiek-private detacheringsfaciliteit.

Aan de slag met publiek-privaat detacheren? We werken graag mee

Marco de Weger

06 27 08 55 58

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.