‘Integratie van vluchtelingen? Werk samen met werkgevers’

In gesprek met Geert van Dijk over vluchtelingenaanpak in gemeente Voorst

In gesprek met

19/11/2015

Al maanden erg actueel voor de gemeenten in ons land: de vluchtelingenkwestie. Want hoe ga je om met die toenemende stroom vluchtelingen? Adviseur Geert van Dijk buigt zich over deze vraag en denkt mee met gemeenten, zoals het Gelderse Voorst. “Banen – en dus de samenwerking met werkgevers – zijn essentieel om de integratie van vluchtelingen te laten slagen.”

Voor welke uitdaging staat Voorst?
“Die is voor elke gemeente eigenlijk hetzelfde: geef vluchtelingen met een verblijfsvergunning een nieuw thuis. Wat Voorst vervolgens slim heeft gedaan, is dat zij deze taak heel doordacht en strategisch heeft opgepakt. Met een grondige verkenning van de opties. De keuze van het gemeentebestuur om meer opvang te creëren voor statushouders, wordt daardoor gedragen door veel inwoners.”

Wanneer kwam jij in beeld?
“Dat gebeurde al bij het verkennende onderzoek. Gevolgd door een plan van aanpak om de extra opvang in de praktijk te brengen. De rode draad door dit plan is om de integratie en participatie van vluchtelingen te vergroten. Want alleen zo kun je de opvang tot een succes maken. Ik hanteer hierbij acht speerpunten:
1. Match de vraag naar huisvesting met het aanbod.
2. Plaats een statushouder in een kansrijk integratieklimaat.
3. Realiseer draagvlak bij de omwonenden.
4. Zet hiervoor een goede communicatiestrategie op.
5. Zorg er ook voor dat de statushouder zijn verantwoordelijkheid pakt.
6. Organiseer passend onderwijs.
7. Voorzie in voldoende banen.
8. En betrek daarbij je maatschappelijke partners.”

Welk speerpunt is volgens jou fundamenteel?
“Om te kunnen integreren en participeren in de samenleving, is het hebben van werk cruciaal. Als gemeente kun je hieraan effectief bijdragen door de expertise en vaardigheden van een statushouder scherp in beeld te krijgen, en hem te ondersteunen in zijn banenzoektocht. Daarnaast is het belangrijk intensief samen te werken met werkgevers. Zodat zij de vluchteling uiteindelijk een baan en begeleiding kunnen én willen bieden. Ook goed onderwijs helpt hierbij. Wanneer de statushouder de Nederlandse taal beheerst en vakkennis heeft, maakt hij immers meer kans op de arbeidsmarkt.”

Waarom KplusV als medespeler?
“Die vraag kunnen we natuurlijk het beste stellen aan Voorst zelf. Maar als je het mij vraagt … KplusV kent de wereld van gemeenten door en door. Daardoor kunnen we goed meedenken, -onderzoeken, -schrijven en -oplossen. En we zijn echte netwerkers. We weten de juiste samenwerkingspartners te vinden en verbinden. In het vluchtelingenvraagstuk kunnen we bijvoorbeeld lijnen leggen tussen de gemeente en werkgevers, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en zorgorganisaties. Deze partijen zitten in ons netwerk én hun werkvelden zijn onze focus.”

Volgens gemeentesecretaris Eric van Leeuwen:
“Voorst en KplusV hebben al op meerdere terreinen samengewerkt; zowel in het sociaal als in het fysiek domein. Toen wij een projectleider zochten voor het vluchtelingenvraagstuk, was het contact met KplusV dus snel gelegd. Geert werkt deze opdracht met diverse maatschappelijke partners uit. Dat netwerken is hier essentieel én inderdaad de kracht van KplusV. De komende tijd zet KplusV zich in om het gekozen vluchtelingenbeleid verder gestalte te geven, samen met de Voorster samenleving. Een forse klus!”

Jouw tips voor andere gemeenten?
“Richt je niet alleen op het acute probleem (de noodopvang van vluchtelingen), maar sorteer voor op de fase erna (waarin statushouders een woning, onderwijs, werk en zorg nodig hebben). Schiet dus niet gelijk in de actie, maar werk toe naar een langetermijnstrategie. Betrek hierbij direct je maatschappelijke partners, voor zo veel mogelijk draagvlak en medewerking.”

Meer weten?
Op zoek naar de juiste vluchtelingenaanpak voor jouw gemeente? Wissel dan eens van gedachten met onze adviseurs. Lees ook ons artikel ‘KplusV ondersteunt gemeenten bij aanpak vluchtelingenstroom’.

Juiste vluchtelingenaanpak voor jouw gemeente? Bel me eens

KplusV

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.