Meer ruimte voor sociaal ondernemerschap loont gemeenten

Social enterprise als spil in veranderende samenleving

Mijn kijk op

04/09/2015

De rol van de overheid verandert. Van uitvoerder en bepaler naar – volgens velen – regisseur. Gemeenten treden terug en laten steeds meer taken over aan burgers en bedrijven. Maar hoe bied je die ruimte? Bijvoorbeeld aan social enterprises? Want de afgelopen tijd hebben zij bewezen een spil te zijn in de veranderende samenleving.

Gedeelde verantwoordelijkheid staat de komende decennia centraal in het publieke domein. De overheid laat burgers en bedrijven zelf invulling geven aan maatschappelijke vraagstukken en is niet langer de enige en bepalende speler. Hoe je als gemeente burgers betrekt, is al aardig uitgekristalliseerd. Maar dat ook sociaal ondernemers een maatschappelijke meerwaarde kunnen leveren, is nog een weinig ontgonnen terrein. Voor onder andere duurzaamheid en milieu, (arbeids)participatie, leefbaarheid, onderwijs en cultuur zijn social enterprises belangrijk. Bij hen staat het realiseren van impact voorop, maar wel – zoals bij ‘gewone’ bedrijven – vanuit financiële zelfstandigheid. Het loont dus om een social enterprise-vriendelijke gemeente te zijn.

Innovatieve antwoorden op maatschappelijke vraagstukken
Wij verwachten dat de regisserende gemeente zich uiteindelijk ontwikkelt naar een facilitator. Regiegemeenten hebben de neiging alle touwtjes stevig in handen te houden. Zij gaan de komende jaren merken dat dit vrijwel onmogelijk en onnodig is. Waar burgers en bedrijven de ruimte krijgen, worden maatschappelijke vraagstukken vaak praktischer en innovatiever beantwoord. Als faciliterende gemeente zorg je er dan voor dat de randvoorwaarden aanwezig zijn om impact te creëren. Ook én vooral voor sociaal ondernemers. Samenwerking en gelijkwaardigheid zijn hierbij cruciaal.

Natuurlijk zijn er taken waarvoor gemeenten zelf aan zet blijven. Met name bij de bewaking van het (maatschappelijk) speelveld en risicobeheersing. Want ruimte geven en faciliteren zijn van belang, maar ook controleren en – als het echt dreigt mis te gaan – ingrijpen.

Social enterprise-vriendelijk in acht stappen
KplusV heeft een route ontwikkeld, die je in acht stappen naar een social enterprise-vriendelijke gemeente brengt. Geen blauwdruk voor hoe het moet, maar een stappenplan om samen met bedrijven te werken aan social enterprise-vriendelijk beleid én -gedrag.

Je leest er alles over in onze whitepaper ‘Uw route naar een social enterprise-vriendelijke gemeente’.

Meer weten?
Ben je benieuwd hoe wij je kunnen begeleiden naar een meer social enterprise-vriendelijke gemeente? Onze adviseur Jenny den Hertog gaat graag het gesprek met je aan.

Social enterprise-vriendelijke gemeente worden? Weet me te vinden

drs. Hendrik van der Meulen

06-27 08 55 73

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.